Eva-Lena Embretsen

Personlig presentation av Eva-Lena Embretsen

Verksamhetsledare
Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna Institutionen för lärarutbildning

Jag planerar och genomför uppdragsutbildningar samt skolutvecklingsproceser i förskola/skola på olika nivåer i styrkedjan. Mitt doktorandarbete handlar om förstelärares roll i lokala skolutvecklingsprocesser. Områden: systematiskt kvalitetutvecklingsarbete, jämställdhet, samtalskonst, systemteori.

Bakgrund

Utbildad grundskollärare 1 - 7 och har arbetat som det i en kommun samt som utvecklingsledare för förskola och skola på förvaltningen. Jag har en magister i pedagogik, kurser i genuskunskap, skolutveckling m. m. och genomför nu min licenciandutbildning. Jag har arbetat fackligt både kommunalt och statligt. 

Undervisning

Jag arbetar mestadels i skolutvecklingsprocesser externt vilket innebär mycket undervisning och processledning. Ibland föreläser jag på de olika lärarprogrammen på Högskolan Dalarna, främst om skolans historia, skolutveckling och kvalitetsarbete samt om skolans styrning. 

Kursansvar

Forskning

Embretsen, E-L (2006). Samtalskonst i praktiken. Stockholm: Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. https://shopcdn2.textalk.se/shop/ws21/49421/art83/170746883-d601b8-LFT1294_Samtalskonst_i_praktiken.pdf

Publikationer