Digitalt nätverk för rektorer ht-23 - vt-24

Rektorer bjuds in till ett digitalt chefs- och ledarskapsnätverk.

Kvalificerat erfarenhetsutbyte på vetenskaplig grund

Högskolan Dalarna/PUD bjuder in dig som är rektor till andra omgången av vårt mycket uppskattade digitala chefs- och ledarskapsnätverk med start ht 2023. Det är komplext och krävande att vara rektor och det finns stort behov av uppdatering kring aktuell forskning med relevans för dig som chef och ledare i skola och förskola.

Idén är att kombinera input i form av stimulerande föreläsningar med reflektioner utifrån föreläsningarna och era erfarenheter som chefer och ledare. Vi har benämnt det för ”kvalificerat erfarenhetsutbyte”, för att markera att det utgår från relevant forskning i kombination med era erfarenheter. Ni får också ta del av anknytande fördjupande frågeställningar, forskningsartiklar eller liknande. Vi har planerat cirka tre träffar per termin och du är välkommen att delta när det passar dig. Du behöver därför inte anmäla eller avanmäla dig till respektive träff. Däremot behöver du anmäla dig till nätverket som helhet. 

Föreläsningar med reflektioner och erfarenhetsutbyte: 

(Utskrivbar version)

14 sep 2023, kl. 14 – 16: Förbättringsagenda och förbättringsagenter: utvecklingsområden, kommunikation, kompetens, drivkrafter och mandat, ledning och ledarskap.

21 nov 2023, kl. 14 – 16: Förbättringsorganisation och förbättringshistoria/kultur: mötesplatser, styrkor och svagheter, tidigare förbättringsarbete och lärdomar, förväntningar på varann. (Del 1)

17 jan 2024, kl. 14 – 16: Förbättringsorganisation och förbättringshistoria/kultur: mötesplatser, styrkor och svagheter, tidigare förbättringsarbete och lärdomar, förväntningar på varann. (Del 2)

21 mar 2024, kl. 14 – 16: Förbättringsprocesser och förbättringsledarskap: ledning och ledarskap i olika faser, ansvarsfördelning, uppföljning, måluppfyllelse och fortsatt motivation.

17 jun 2024, kl. 13 – 16: Rektorer i Fortbildning för rektorer (FFR) presenterar sina arbeten kring planering av utvecklingsarbete. Gemensamma reflektioner och erfarenhetsutbyten.

  • Nätverket är ett ”fritt erbjudande” till rektorer, så deltagandet i enskilda föreläsningar är frivilligt.
  • Denna anmälan behöver inte göras för den som är anmäld till kursen Fortbildning för rektorer, 7,5 hp med start ht 2023, då deltagande i det digitala rektorsnätverket redan ingår som en del i kursen.

 

Med vanlig hälsning
Ulf Nytell
Utbildningschef
uny@du.se

Senast granskad:
Senast granskad: