Nyhetsarkiv SUD

Publicerad
Kategorier
Visa som:
I SUD's sista nyhetsbrev innan sommaren kan du läsa om några guldkorn från vårens aktiviteter samt få en inblick i allt spännande som händer i höst i form av workshops, konferenser och utbildningar. Vi lanserar även ett nytt koncept som vi kallar "Månadens SUD-medlem".
Nyhet
I mars månads nyhetsbrev kan du bland annat läsa om kommande konferenser, FoU-marknaden som vi gör en extra satsning på i år, den nya kursen i samsjuklighet och övriga uppdragsutbildningar som startar i höst, samt ett första forskarstött utvecklingsprojekt inom ramarna för Lokal praktikutveckling.
Nyhet
I årets första nyhetsbrev kan du bland annat läsa om nya forskningsprojekt i samarbete mellan Högskolan Dalarna och Dalarnas kommuner, kommande uppdragsutbildningar HT-2024, samt spara datumet för vårens FoU-marknad.
Nyhet
I december månads nyhetsbrev knyter vi ihop ett händelserikt år genom en tillbakablick över både väletablerade och nya aktiviteter inom SUD.
Nyhet
Höstens första nyhetsbrev informerar om 2024 års uppdragsutbildningar och uppstarterna som närmar sig för både Lokal praktikutveckling och nätverket "Jag & min familj". SUD flaggar även för deadlines för ansökan till Socialtjänstforskningsfonden och att inkomma med ämnesförslag till examensarbeten.
Nyhet
I juni månads nyhetsbrev kan du ta del av återkopplingen av de examensarbeten som skrivits utifrån ämnesförslag från praktiken, kommande uppdragsutbildningar, SUDs nya arbetssätt "Lokal Praktikutveckling", samt avslutade och pågående projekt inom socialtjänstforskningsfonden.
Nyhet
I mars månads nyhetsbrev hittar du bland annat information om höstens uppdragsutbildningar samt ett flertal konferenser och professionsseminarier som hålls under våren.
Nyhet
I årets sista nyhetsbrev kan du läsa om kommande utbildningar, samt ta del av annat som är på gång under våren 2023, allt ifrån en konferens och ett professionsseminarium till ett nytt forskningsprojekt.
Nyhet