Nyhetsarkiv SUD

Publicerad
Kategorier
Visa som:
Höstens första nyhetsbrev informerar om 2024 års uppdragsutbildningar och uppstarterna som närmar sig för både Lokal praktikutveckling och nätverket "Jag & min familj". SUD flaggar även för deadlines för ansökan till Socialtjänstforskningsfonden och att inkomma med ämnesförslag till examensarbeten.
Nyhet
I juni månads nyhetsbrev kan du ta del av återkopplingen av de examensarbeten som skrivits utifrån ämnesförslag från praktiken, kommande uppdragsutbildningar, SUDs nya arbetssätt "Lokal Praktikutveckling", samt avslutade och pågående projekt inom socialtjänstforskningsfonden.
Nyhet
I mars månads nyhetsbrev hittar du bland annat information om höstens uppdragsutbildningar samt ett flertal konferenser och professionsseminarier som hålls under våren.
Nyhet
I årets sista nyhetsbrev kan du läsa om kommande utbildningar, samt ta del av annat som är på gång under våren 2023, allt ifrån en konferens och ett professionsseminarium till ett nytt forskningsprojekt.
Nyhet