Uppdragsutbildning inom SUD

Uppdragsutbildning ger arbetsgivare möjlighet att anlita högskolor för kompetensutveckling av medarbetare. SUD anordnar uppdragsutbildning och annan kompetensutveckling för dig som arbetar inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård.

Utbildning för dig som arbetar inom socialt arbete och närliggande hälso- och sjukvård

Uppdragsutbildning kan skräddarsys utifrån era behov eller samläsas med studenter på en befintlig kurs.

Exempel på uppdragsutbildningar är grundutbildning i motiverande samtal, introduktion till kognitiv beteendeterapi, utbildning i utrednings- och bedömningsmetoden Addiction Severity Index samt kurser inom skolsocialt arbete samt ett utbildningspaket på 30 hp som behandlar ledarskap för chefer inom socialtjänstens verksamhetsområden.  

SUD anordnar även workshops och föreläsningar där yrkesverksamma och forskare kan mötas kring aktuella ämnen. Kontakta medarbetare på SUD om er verksamhet har ett behov av att kompetensutveckla medarbetare genom vidareutbildning inom socialt arbete.

Uppdragsutbildningar

Motiverande samtal (MI)

Högskolan Dalarna erbjuder via samverkansarenan SUD en uppdragsutbildning i motiverande samtal på grundnivå. Kursen vänder sig till dig som arbetar med samtal eller beteendeförändring inom primärvård, skola, socialtjänst eller företagshälsovård/annan privat verksamhet. 

Läs mer om kursen i Motiverande samtal och hur du anmäler dig.

Addiction Severity Index (ASI)

Högskolan Dalarna erbjuder via samverkansarenan SUD en uppdragsutbildning i ASI (Addiction Severity Index). Kursen riktar sig till dig som arbetar med utredning, behandling och samtal i missbruks- och beroendevård inom exempelvis socialtjänst eller privat verksamhet.

Läs mer om kursen i Addiction Severity Index och hur du anmäler dig.  

Introduktion till kognitiv beteendeterapi

Högskolan Dalarna erbjuder via samverkansarenan SUD en uppdragsutbildning i kognitiv beteendeterapi på grundnivå, 7,5 hp. I kursen studeras och behandlas historik, grunder och förhållningssätt inom kognitiv beteendeterapi. 

Mer information om kursen kommer när den åter är planerad att ges. 

Ledarskapsutbildning för socialtjänstens chefer 

Att vara chef inom socialtjänsten ställer krav på mångsidighet, flexibilitet och ansvarstagande. Högskolan Dalarna utvecklar tillsammans kommunerna i Dalarna en ledarskapsutbildning för chefer inom socialtjänsten. Utbildningen har en studietakt på 25 % och innehåller fyra valbara kurser. Kurserna Ledarskap för effektivt samarbete och Ny som ledare erbjuds som kurs 1 i ledarskapsprogrammet och deltagare kan välja den kurs som passar bäst utifrån kursinbjudan.

Frågor om utbildningen och anmälan till kurserna görs till Amanda Frank afa@du.se.

Läs mer om utbildningspaketets första kurs: Ledarskap för effektivt samarbete. 

Läs mer om utbildningspaketets första kurs: Ny som ledare. 

Läs mer om utbildningspaketets andra kurs: Socialtjänstens- och omsorgens styrsystem.

Läs mer om utbildningspaketets tredje kurs: Ledarskapets juridik.

Läs mer om utbildningspaketets fjärde kurs: Kommunal styrning och implementering.

Uppdragsutbildningar hösten 2023

Under hösten kommer följande uppdragsutbildningar att genomföras:

  • Motiverande samtal, MI
  • Ledarskapsutbildning för socialtjänstens chefer       

- Ledarskap för effektivt samarbete, kurs 1 (7,5 hp)

- Ledarskapets juridik, kurs 3 (7,5 hp)

Ovanstående uppdragsutbildningar för hösten 2023 är fulltecknade.

Uppdragsutbildningar våren 2024

Under våren kommer följande uppdragsutbildningar att genomföras:

  • Motiverande samtal, MI
  • Ledarskapsutbildning för socialtjänstens chefer

- Ny som ledare, ett alternativ till kurs 1 (7,5hp)

- Kurs 4: Kommunal styrning och implementering (7,5 hp). 

Anmälan

Anmälan till samtliga uppdragsutbildningar görs från och med hösten 2023 i digitalt formulär på SUDs hemsida under rubriken "Anmälan uppdragsutbildningar". Där hittar du anmälningsformulär till alla kurser som är aktuella för anmälan.

Senast granskad:

Kontakt

Amanda Frank
Universitetsadjunkt socialt arbete
Senast granskad: