VFU - Socionomprogrammet

Socionomprogrammet vid Högskolan Dalarna innehåller tre perioder av verksamhetsförlagda studier. Teoretiska kunskaper och erfarenhetsbaserad kunskap är komplementära och grunden för det praktiska sociala arbetet.

Person med väska
Kristoffer Skog

Att som yrkesverksam bidra till framtida kollegors professionsutveckling genom att engagera sig som VF-utbildare är en viktig del i detta arbete. För att bli VF-utbildare behöver du genomgå grundkursen för verksamhetsförlagda utbildare i socialt arbete.

Om du är yrkesverksam socialarbetare och vill veta mer om vad uppdraget som VF-Utbildare innebär kan du använda SUDs bildspel om Verksamhetsförlagda studier på socionomprogrammet (.pptx).

Senast granskad:

VFU-ansvarig, Socionomprogrammet

Senast granskad: