Therese Nilsson

Personlig presentation av Therese Nilsson

Verksamhetsledare
Avdelningen för socialt arbete Institutionen för hälsa och välfärd

Jag arbetar inom Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna (SUD), en samverkansarena för Högskolan Dalarna och yrkeslivet inom det sociala välfärdsområdet. Ta gärna kontakt med mig om du har frågor om samarbete mellan forskning och praktik. 

www.du.se/sv/samverkan/samverka-med-forskare/sud/

 

Bakgrund

Jag är socionom med magisterexamen i socialt arbete. Sedan 2020 arbetar jag som verksamhetsledare för Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna (SUD), en samverkansarena bestående av 15 dalakommuner, Region Dalarna och Högskolan Dalarna. 

Uppdraget som verksamhetsledare innebär att i samverkan driva verksamhetens strategiska och operativa frågor. Tidigare har jag arbetat med verksamhetsutveckling, projektledning, arbetsledning och handläggning inom kommunal socialtjänst.