Utbildningsprogram VVÅÄA

Specialistsjuksköterskeprogram inom vård av äldre

Utbildningen till specialistsjuksköterska förbereder dig på arbete inom vården med fokus på vård av äldre och äldreomsorg.
60 högskolepoäng Avancerad nivå

Är du utbildad sjuksköterska och intresserad av att studera vård av äldre, men av någon anledning inte kan studera på plats? Då passar denna nätbaserade utbildning perfekt.

Utbildningen utmärks av de praktiska kunskaperna som hela tiden förenas med de teoretiska, så kallad ämnesintegrering.

Utbildningens innehåll

Utbildningen som ges inom ramen för sjuksköterskans omvårdnadskompetens med inriktning inom vård av äldre kan studeras i förhållande till de flesta specialiteter där äldre vårdas, såsom prehospital vård, akut sjukvård, primärvård och kommunal vård. Omvårdnad, samhällsvetenskap, humanistiska och humanbiologiska perspektiv behandlas.

Utbildningen genomförs på svenska. Medborgare från annat land än Sverige har möjlighet att genomföra utbildningen. 

Förutsättningarna för nätbaserad utbildning har förändrats radikalt de senaste åren med hjälp av ny pedagogik och teknik. Genom dynamiska webbplatser, e-post, direktsända föreläsningar och mötesrum via internet finns det goda förutsättningar att skapa en miljö för dig som student som kan liknas med att läsa direkt på campus.

Utbildningen är nätbaserad (50% distans) och har tekniska lösningar som är enkla att hantera. Självklart har du teknisk support under hela utbildningen.

Kontakt med arbetslivet

Samverkan sker med Region Dalarna, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och de verksamhetschefer som deltar i en äldrevårdsgrupp för utveckling av utbildningen. Samverkan med kommuner och landsting är av stor betydelse för att utveckla utbildningsprogram, kurser och studenters examensarbeten.

Utbildningen innefattar verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som sker i samverkan med verksamheter som bedriver vård av äldre. Inom utbildningen integreras teoretiska kunskaper i det praktiska arbetet med betoning på förbättringsarbete.

Studera utomlands

Vårdförlagd utbildning (praktik) kan förläggas till annat land. Mer information om detta finner du i vårt programrum i vår Lärplattform Learn.

Programmet ges med 50 % studietakt och omfattar 60 högskolepoäng inom huvudområdet omvårdnad och är på avancerad nivå 1.

Aktivitet och ätande, 7,5 hp
Evidensbaserad vård och ledarskap, 7,5 hp
Examensarbete i omvårdnad, 15 hp
Personcentrerad omvårdnad och teamsamverkan I, 15 hp
Personcentrerad omvårdnad och teamsamverkan II, 7,5 hp
Äldre personers levnadsvillkor, 7,5 hp

Vad blir du efter utbildningen?

Efter avslutad utbildning kommer du ha den kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Här finns en mycket bred arbetsmarknad inom vården från prehospital vård, akut sjukvård, primärvård, kommunal vård och annan vård med inriktning för vård av äldre.

Examen

Efter avslutad utbildning kan du ta ut en Specialistsjuksköterskeexamen med en inriktning mot vård av äldre samt en filosofie magisterexamen med huvudområde omvårdnad.

Senast granskad: