Utbildningsprogram VVÅÄA

Specialistsjuksköterskeprogram inom vård av äldre

Utbildningen till specialistsjuksköterska förbereder dig på arbete inom vården med fokus på vård av äldre och äldreomsorg.
60 högskolepoäng Avancerad nivå

En nätbaserad utbildning med tydlig samverkan

Är du utbildad sjuksköterska och intresserad av att studera vård av äldre, men av någon anledning inte kan studera på plats? Då passar denna nätbaserade utbildning perfekt.

Utbildningen utmärks av de praktiska kunskaperna som hela tiden förenas med de teoretiska, så kallad ämnesintegrering.

Närbild på kvinna med kort hår.Hej! Jag heter Malin, bor i Dalarna och studerar sista terminen till Specialistsjuksköterska inom Vård av äldre på distans.

Jag valde utbildningen på grund av att jag alltid trivts med att arbeta med äldre människor som ger min vardag kvalitet. Mitt yrkesval ger mig nya möjligheter och med ökad kunskap kan jag påverka. Jag ville möjliggöra en bättre vård och omvårdnad för äldre människor och ville vidareutveckla mig själv och den verksamhet jag befinner mig i.

Jag trivs bra med kurskollegor från olika delar av Sverige som gett uppfriskande dialoger i våra seminarier under studietiden. Så mycket erfarenhet samtidigt från olika verksamheter har gett en otrolig drivkraft! Lärare och föreläsare som deltagit har bidragit till att ge ytterligare djup och förståelse som kompletterats bra med urvalet av kursmaterial.

Högskolan Dalarnas distansutbildning skapar möjlighet att studera flexibelt, det är ett enkelt sätt att få ta del av ny kunskap.

På fritiden umgås jag med familjen och goda vänner. Mycket träning ger glädje och massor av ny energi.

I framtiden är förhoppningen att fler sjuksköterskor studerar till specialistsjuksköterskor inom geriatrik (läran om åldrandets sjukdomar) och att verksamheter prioriterar fortbildning. Kunskap är otroligt viktigt då området är komplext och resurskrävande. Önskvärt inom en snar framtid är att alla äldre har egna Hälsocenter som de kan vända sig till, det skulle kunna medföra en förhöjd kvalitet och gynna äldre människor.

Ett gott samhälle innebär för mig att människors olika behov ska styra den vård och omvårdnad som erbjuds. Vården som finns ska kunna erbjudas alla utan hänsyn till social bakgrund, ekonomiska förutsättningar och ska vara tillgänglig oavsett vilken del av landet du verkar och bor i.

Det jag kan göra för att förändra världen inom geriatriken är att jag arbetar för ett professionellt förhållningssätt och personcentrerad vård som främjar delaktighet i team med patienten i centrum. Miljön ska vi vara rädda om! Vi bör sträva efter att öka medvetenheten hos individen med att fysisk aktivitet främjar hälsa och det är aldrig för sent att börja röra på sig, oavsett ålder.

Jag som person kan göra skillnad genom att engagera mig för äldre människor utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och aktivt arbeta för verksamhetens mål för att nå ökad kvalitet. Min strävan är att vara delaktig så kommande generationer kan få ännu bättre omvårdnad på ålderns höst, det är viktigt för mig!

Du som har tankar på en vidareutbildning… ta en fundering på vilken inriktning du är intresserad av, hospitera om du vill veta mer innan du bestämmer dig. Våga ta steget till utveckling, för ju fler vi blir med specialistkompetens desto högre kvalitet får omvårdnaden. Lycka till!

Utbildningens innehåll

Utbildningen som ges inom ramen för sjuksköterskans omvårdnadskompetens med inriktning inom vård av äldre kan studeras i förhållande till de flesta specialiteter där äldre vårdas, såsom prehospital vård, akut sjukvård, primärvård och kommunal vård. Omvårdnad, samhällsvetenskap, humanistiska och humanbiologiska perspektiv behandlas.

Kontakt med arbetslivet/praktik

Samverkan sker med Region Dalarna, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och de verksamhetschefer som deltar i en äldrevårdsgrupp för utveckling av utbildningen. Samverkan med kommuner och landsting är av stor betydelse för att utveckla utbildningsprogram, kurser och studenters examensarbeten.

Utbildningen innefattar verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som sker i samverkan med verksamheter som bedriver vård av äldre. Inom utbildningen integreras teoretiska kunskaper i det praktiska arbetet med betoning på förbättringsarbete.

Studera nätbaserat

Förutsättningarna för nätbaserad utbildning har förändrats radikalt de senaste åren med hjälp av ny pedagogik och teknik. Genom dynamiska webbplatser, e-post, direktsända föreläsningar och mötesrum via internet finns det goda förutsättningar att skapa en miljö för dig som student som kan liknas med att läsa direkt på campus.

Utbildningen är nätbaserad (50 % distans) och har tekniska lösningar som är enkla att hantera. Självklart har du teknisk support under hela utbildningen.

Vad blir du efter utbildningen?

Efter avslutad utbildning kommer du ha den kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Här finns en mycket bred arbetsmarknad inom vården från prehospital vård, akut sjukvård, primärvård, kommunal vård och annan vård med inriktning för vård av äldre.

Examen

Efter avslutad utbildning kan du ta ut en Specialistsjuksköterskeexamen med en inriktning mot vård av äldre samt en filosofie magisterexamen med huvudområde omvårdnad.

Senast granskad: