Utbildningsprogram VSADA

Specialistsjuksköterska med inriktning demensvård

Är du utbildad sjuksköterska och intresserad av att studera demensvård? Då passar denna nätbaserade utbildning perfekt.
60 högskolepoäng Avancerad nivå

Är du utbildad sjuksköterska och intresserad av att studera demensvård, men av någon anledning inte kan studera på plats? Då passar denna nätbaserade utbildning perfekt.

Utbildningen utmärks av de praktiska kunskaperna som hela tiden förenas med de teoretiska, så kallad ämnesintegrering.

 

53333124_10155675663666307_7051354947249504256_o.jpgHej! Jag heter Patrik Karlsson, kommer från Skåne och har läst specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning demensvård.

Jag har alltid haft ett intresse av att arbeta med personer med demenssjukdom och eftersom jag starkt tror på att hälso- och sjukvård ska bygga på den senaste evidensen och beprövade erfarenheten valde jag att specialisera mig inom demensvård.

En stor fördel med den här utbildningen var att flera av lärarna hade disputerat inom omvårdnad med inriktning demensvård, vilket gav utbildningen en hög kvalitet. En annan fördel var att jag vid Högskolan Dalarna fick möjlighet att även ta ut en magisterexamen utöver en specialistsjuksköterskeexamen.

Jag tycker det gick väldigt bra att studera via nätet. En fördel var att alltid ha möjlighet att samtala med lärare genom att boka ett enskilt möte över videosamtal.

Idag arbetar jag både som sjuksköterska inom hemsjukvården och med att utveckla omvårdnaden för personer med demenssjukdom på ett demensboende. Det bästa med arbetet är när teamet tillsammans utformar den bästa vården och omsorgen för de personer som är i behov av hjälp.

Utbildningen gav mig massor av nya kunskaper och många chanser till reflektion. Jag tycker också det var intressant att få se hur omvårdnadsforskningen inom demensvård pågår. Det finns många möjligheter till en förbättrad vård för personer med demenssjukdom.

Om du funderar på att söka, se till att lyssna på lärarna! De har stor kunskap, ofta mångårig erfarenhet och vill genuint hjälpa dig att ta dig igenom dina studier!


image8jabq.png

Jelena studerar sista terminen på programmet och arbetar nu med det sista hon har kvar som är sin magisterexamen i huvudområde omvårdnad inriktning demensvård.

Tycker du att du är i fas med studierna?

Ja, det tycker jag. Tack vare distansundervisning som är väldigt bra organiserad hinner jag med både studier, familjen och arbetet.

Varför valde du att studera detta program?

Jag har ett stort intresse för demensområdet och redan som nyexaminerad sjuksköterska för 12 år sedan valde jag Äldreomsorgen och att ta hand om personer med demenssjukdom. Idag arbetar jag som demensvårdutvecklare i ett Demensteam vilket kräver hög kompetens och att man ständigt är uppdaterad inom ny forskning och nya ämnen. Detta program ger mig denna möjlighet, att utvecklas både individuellt och professionellt.

Vad hade du för erfarenheter inom demensvård innan du började denna utbildning?

  • 5 år som sjuksköterska inom särskilt boende för äldre med demenssjukdom
  • 3 år som sjuksköterska inom primärvården, hemsjukvård
  • 3 år som sjuksköterska, demensvårdsutvecklare inom Demensteamet

Hur upplever du att det är att studera på distans?

Jag har erfarenhet av att studera på distans sedan tidigare, då hela min sjuksköterskeutbildning var på distans. Nu tycker jag att Högskolan Dalarna erbjuder en riktig bra distansutbildning vilken motsvarar ordet ”distans” det vill säga att man kan bo utanför Sverige, om man nu vill det, och ändå ha möjlighet att studera. Distansutbildning ger möjlighet till egen planering och att man har möjlighet att arbeta parallellt.

Vad är det bästa med utbildningen?

Det bästa med utbildningen är att våra lärare har hög kompetens inom området och jag aldrig känner mig ensam som student. Jag får väldigt fort respons om jag har frågor och funderingar. Utbildningen ger även möjlighet att träffa studenter från olika kommuner och dela erfarenheter. Föreläsningar som är inspelade ger en möjlighet att titta när man själv vill och kan om man inte kan närvara live på dessa.

Några områden från utbildningen som kommer att vara speciellt viktiga för mig i mitt kommande arbete känner jag är personcentrerad vård och multiprofessionellt arbetssätt.

Hur ser en vanlig vecka med studier ut?

Jag känner att ingen vecka är den andra lik och jag säger det med hänvisning till att detta är en distansutbildning som ger möjlighet att själv organisera sina studier men det finns så klart studiehandledning som hjälper till att gå igenom kursen och göra olika prioriteringar.  I alla kurser har man möjlighet att diskutera med andra studenter och lärare som hjälper till i läroprocessen.    

Har du några tips till blivande studenter som är intresserade att söka?

Läs igenom kursprogrammet och känn efter om det här är det du brinner för. Känns det rätt så sök! Våga utmana dig själv med lärorika diskussioner och reflektioner. Du kommer bli så stolt över dig själv och det arbete du utför.

Hur tycker du det fungerar att kombinera studierna med att arbeta?

Jag tycker att studierna gav mig möjlighet att pröva de teoretiska kunskaperna i praktiken vilket har höjt kvaliteten i det arbetet som jag utför. Tycker också att det är jätteroligt och spännande att utmana sig själv med ständig reflektion. Att kunna närvara på seminarier via webben sparar tid och ger också ekonomisk trygghet, man slipper långa resor exempelvis, man behöver inte vara borta från arbetet så ofta.  

Vad betyder VFU för programmet?

Det betyder ganska mycket på så sättet att kunna väva ihop och omsätta de teoretiska kunskaper i praktiken, samtidigt som man lär känna nya personer och kan dela erfarenheter med andra. Vidare gör man ett förbättringsarbete som utmanar en individuellt och som samtidigt bidrar till en kvalitetshöjning inom demensvården. VFU ger en bekräftelse för den kunskap och erfarenhet man har fått under programmets gång.

Utbildningens innehåll

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning demens har en tydlig förankring i personcentrerad vård, förbättringsarbete, ledarskap och evidens, allt förankrat i den senaste forskningen. Programmets lärare är forskare och väl förtrogna med demensvård samt hur en modern specialistsjuksköterskas kunskap och skicklighet på bästa sätt bör användas. En stor del av utbildningen innehåller strategier för att använda omvårdnadsåtgärder för att exempelvis möta och lindra BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens). Vidare belyses hållbar utveckling i demensvården i relation till intersektionalitet, demenssjukdomar, diagnostik och behandling ur ett omvårdnadsperspektiv.

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning demens är nätbaserad för att möjliggöra vidareutbildning inom demensområdet var man än befinner sig. Utbildningen går på halvfart under två år. Högskolan Dalarna har en god tekniskt supportavdelning vilket möjliggör en variation av möjligheter för en god lärmiljö.

Se syntolkad version av filmen

Kontakt med arbetslivet

Utbildningen innefattar verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som sker i verksamheter som bedriver demensvård. Under VFU integreras teoretiska kunskaper i det praktiska arbetet med betoning på förändringsarbete. VFU kan göras i den kommun där du bor. 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

VFU genomförs under termin 3 av utbildningen och omfattar 150 timmar.  VFU görs på minnesmottagning, demensboende eller på en vårdcentral med minnesutredningar.

Observera att du inte ska ha personlig anknytning till verksamheterna där du gör VFU, exempelvis att ha barn listade där, arbeta där själv etc. 

Önskar du genomföra VFU utanför Dalarna ansvarar själv för att kontakta en verksamhet. Kan inte VFU-plats i annat län tillhandahållas erbjuds studenten en VFU-plats inom Dalarnas län.

Covid-19-vaccination

Vi vill göra dig uppmärksam på att Region Dalarna och ett flertal kommuner ställer krav att vårdpersonal med patientkontakt ska vara vaccinerad mot COVID-19. Detta krav gäller även studenter som genomför VFU. 

Vad blir du efter utbildningen?

Efter avslutad utbildning kommer du ha den kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska med en inriktning mot demensvård.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Det finns en mycket bred arbetsmarknad inom vård av personer med demenssjukdom. Befolkningen blir äldre och antalet personer med demenssjukdom ökar. Detta innebär att du som sjuksköterska kommer möta dessa människor i de allra flesta av verksamheter – prehospital vård, akut sjukvård, primärvård och kommunal vård. Personer med demenssjukdom bor allt längre kvar i sina ordinära boenden, vilket gör att du som sjuksköterska inom den kommunala sektorn möter dem både hemma och i särskilda boenden.

Examen

Efter avslutad utbildning kan du ta ut en specialistsjuksköterskeexamen med en inriktning mot demensvård samt en filosofie magisterexamen med huvudområde omvårdnad inriktning demensvård.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet.

Mer om forskning inom hälsa och välfärd

 

Senast granskad:
Hösten 2023
Start vecka 35
Studietakt
50%
Studieort
Flexibel (Falun)
Anmälningskod
HDA-H3FU8
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen eller sjuksköterskeexamen om minst 180 hp med minst 90 hp inom ämnet omvårdnadsvetenskap/vårdvetenskap varav 15 hp utgörs av ett examensarbete
Urval
Akademiska poäng (30-285 hp)
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar, första terminen

0 fysiska
9 online

Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programansvarig
Gabriella Engström