Utbildningsprogram VSDVA

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning demensvård

Är du utbildad sjuksköterska och intresserad av att studera demensvård? Då passar denna nätbaserade utbildning perfekt.
60 högskolepoäng Avancerad nivå

En nätbaserad utbildning med tydlig samverkan

Är du utbildad sjuksköterska och intresserad av att studera demensvård, men av någon anledning inte kan studera på plats? Då passar denna nätbaserade utbildning perfekt.

Utbildningen utmärks av de praktiska kunskaperna som hela tiden förenas med de teoretiska, så kallad ämnesintegrering.

Porträttbild Petter TängmanHej! Jag heter Petter, kommer från Umeå och studerar Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning demensvård på distans.

Jag har jobbat som sjuksköterska några år i landstinget inom området demenssjukdomar och beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD). Min önskan är att fördjupa mig ytterligare, få vara en del i att utveckla och förbättra detta område. 


Jag har nu gått en termin av fyra på halvfart och trivs än så länge väldigt bra. Bra utbildning att kombinera som yrkesverksam med möjlighet att vara flexibel och arbeta på distans från min hemort via lärplattformen. 

Högskolan Dalarna är lite av en pionjär som har startat specialistutbildning demensvård för sjuksköterskor och är den första skolan efter Silviahemmet som kan erbjuda detta. Så för mig var detta ett självklart val där även alla träffar i utbildningen är via webben. 

På fritiden passar jag på att vara med min sambo och familj, tränar, går på second hand och umgås med kompisar samt spelar gärna olika typer av sällskapspel. 

Jag har nyligen startat min tjänst som processledare i området demens och önskar jobba med detta inom närmaste tiden. Längre fram vill jag även fortsätta med forskning och gärna kombinera detta med kliniskt arbete. 

Ett gott samhälle för mig är ett jämlikt och jämställt samhälle. Där de med mer makt i samhället har en mångfald och där mest resurser sätts in för de med mest behov, särskilt till grupper som inte kommer till tals. 

Min möjlighet idag är att försöka stärka ett nätverk av demensansvariga i närsjukvården i Västerbotten så att vården kan få rätt förutsättningar att utföra sina uppdrag. Förhoppningsvis leder det till att kompetens inom demensområdet sprids ut till så många områden som möjligt. Detta i sin tur kan leda till en så jämlik vård som möjligt för personer med demenssjukdom oavsett geografisk plats. 

Tveka inte! Ta chansen att utbilda dig och kombinera gärna som yrkesverksam i området. 

Utbildningens innehåll

Utbildningen som ges inom ramen för sjuksköterskans omvårdnadskompetens har ett tydligt fokus på personcentrerad omvårdnad för personer med demens. Vidare på evidens, förbättringsarbete och ledarskap. Omvårdnadsåtgärder för personer med demens och fokus på uppföljning av- och vårdplanering för BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens). Fokus ligger också på hållbar utveckling för demensvården i relation till genus och kulturella aspekter, samt demenssjukdomar, diagnostik och behandling ur ett omvårdnadsperspektiv.

Kontakt med arbetslivet/praktik

Samverkan sker med SUD (socialtjänstens utveckling i Dalarna), Region Dalarna, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och de verksamhetschefer som deltar i en äldrevårdsgrupp för utveckling av utbildningen. Samverkan med kommuner och landsting är av stor betydelse för att utveckla utbildningsprogram, kurser och studenters examensarbeten.

Utbildningen innefattar verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som sker i samverkan med verksamheter som bedriver demensvård. Inom VFU integreras teoretiska kunskaper i det praktiska arbetet med betoning på förbättringsarbete.

Studera nätbaserat

Förutsättningarna för nätbaserad utbildning har förändrats radikalt de senaste åren med hjälp av ny pedagogik och teknik. Genom dynamiska webbplatser, e-post, direktsända föreläsningar och mötesrum via internet finns det goda förutsättningar att skapa en miljö för dig som student som kan liknas med att läsa direkt på campus.

Utbildningen är nätbaserad (50% distans) och har tekniska lösningar som är enkla att hantera. Självklart har du teknisk support under hela utbildningen.

Kursrum i Learn

Ny student ht18 - besök kursrummet som gäst för aktuell information inför terminsstart.

Vad blir du efter utbildningen?

Efter avslutad utbildning kommer du ha den kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska med en inriktning mot demensvård.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Det finns en mycket bred arbetsmarknad inom vård av personer med demens. Befolkningen blir allt äldre och då ökar också antalet personer med demens. Detta innebär att du som sjuksköterska kommer möta dessa människor i de allra flesta av verksamheter- prehospital vård, akut sjukvård, primärvård och kommunal vård. Demenssjuka personer bor allt längre kvar i sina ordinära boenden, vilket gör att du som sjuksköterska inom den kommunala sektorn möter dem både hemma och i särskilda boenden.

Examen

Efter avslutad utbildning kan du ta ut en specialistsjuksköterskeexamen med en inriktning mot demensvård samt en filosofie magisterexamen med huvudområde omvårdnad.


Senast granskad: