Utbildningsprogram VSDVA

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning demensvård

Är du utbildad sjuksköterska och intresserad av att studera demensvård? Då passar denna nätbaserade utbildning perfekt.
60 högskolepoäng Avancerad nivå

En nätbaserad utbildning med tydlig samverkan

Är du utbildad sjuksköterska och intresserad av att studera demensvård, men av någon anledning inte kan studera på plats? Då passar denna nätbaserade utbildning perfekt.

Utbildningen utmärks av de praktiska kunskaperna som hela tiden förenas med de teoretiska, så kallad ämnesintegrering.

53333124_10155675663666307_7051354947249504256_o.jpgHej! Jag heter Patrik Karlsson, kommer från Skåne och har läst specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning demensvård.

Jag har alltid haft ett intresse av att arbeta med personer med demenssjukdom och eftersom jag starkt tror på att hälso- och sjukvård ska bygga på den senaste evidensen och beprövade erfarenheten valde jag att specialisera mig inom demensvård.

En stor fördel med den här utbildningen var att flera av lärarna hade disputerat inom omvårdnad med inriktning demensvård, vilket gav utbildningen en hög kvalitet. En annan fördel var att jag vid Högskolan Dalarna fick möjlighet att även ta ut en magisterexamen utöver en specialistsjuksköterskeexamen.

Jag tycker det gick väldigt bra att studera via nätet. En fördel var att alltid ha möjlighet att samtala med lärare genom att boka ett enskilt möte över videosamtal.

Idag arbetar jag både som sjuksköterska inom hemsjukvården och med att utveckla omvårdnaden för personer med demenssjukdom på ett demensboende. Det bästa med arbetet är när teamet tillsammans utformar den bästa vården och omsorgen för de personer som är i behov av hjälp.

Utbildningen gav mig massor av nya kunskaper och många chanser till reflektion. Jag tycker också det var intressant att få se hur omvårdnadsforskningen inom demensvård pågår. Det finns många möjligheter till en förbättrad vård för personer med demenssjukdom.

Om du funderar på att söka, se till att lyssna på lärarna! De har stor kunskap, ofta mångårig erfarenhet och vill genuint hjälpa dig att ta dig igenom dina studier!


Hej! Jag heter Petter Tängman, kommer från Umeå och har studerat Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning demensvård.

Jag har jobbat som sjuksköterska några år inom området demenssjukdomar och beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD). Min önskan var att fördjupa mig ytterligare och få vara en del i att utveckla samt förbättra detta område.

Jag har trivts väldigt bra på utbildningen. Det är en viktig utbildning och eftersom den är på distans blev studierna flexibla och gick bra att kombinera med mitt arbete.

Högskolan Dalarna är lite av en pionjär som har startat specialistutbildning inom demensvård för sjuksköterskor och är den första skolan efter Silviahemmet som kan erbjuda detta. Så för mig var detta ett självklart val. En annan fördel var att alla träffar i utbildningen sker via webben.

Idag arbetar jag som processledare i området demens. Längre fram skulle jag även vilja fortsätta med forskning och gärna kombinera detta med nuvarande tjänst.

Det bästa med mitt arbete är att få arbeta med utveckling och träffa andra drivna och engagerade själar som brinner för demensområdet och vill göra samhället till en bättre plats för dessa individer.

Utbildningen levde absolut upp till mina förväntningar! Den gav mig en bas och bra utrymme att ta mig an olika utmaningar och bygga upp min egen kunskap utifrån mina förutsättningar.

Det som jag framförallt tar med mig ut i arbetslivet är drivkraft och engagemang. Men även trygghet i min egen kunskap inom demensområdet.

Ett gott samhälle för mig är ett jämlikt och jämställt samhälle. Där de med mer makt i samhället har en mångfald och där mest resurser sätts in för dem med mest behov, särskilt till grupper som inte kommer till tals.

Min möjlighet idag till att förändra världen är att försöka stärka ett nätverk av demensansvariga i närsjukvården i Västerbotten så att vården kan få rätt förutsättningar att utföra sina uppdrag. Förhoppningsvis leder det till att kompetens inom demensområdet sprids ut till så många områden som möjligt. Detta i sin tur kan leda till en så jämlik vård som möjligt för personer med demenssjukdom oavsett geografisk plats.

För tillfället arbetar jag med utveckling och kompetenshöjning inom Regional hälso- och sjukvård i demensområdet. Framöver skulle jag vilja fortsätta i området och bedriva forskning för att sprida kunskapen ännu mer.

Skillnaden jag kan göra idag är att jag kan lyfta personer med demenssjukdom, bidra med mindre stigma om sjukdomen och hjälpa till med kompetenshöjande insatser inom detta område som bör få mer plats än det har idag.

Mitt tips till er är att inte tveka! Ta chansen att utbilda dig och kombinera gärna som yrkesverksam i området.


Hej! Jag heter Lisbet Pallin, är 53 år gammal, gift, har fyra barn och två barnbarn. Jag har precis läst klart specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning demensvård. Sedan tidigare har jag även en specialistsjuksköteexamen med inriktning vård av äldre.

Jag har arbetat inom vården sedan 1986 och alltid känt ett stort engagemang för de personer jag arbetar för. Jag blev klar sjuksköterska 2010 och började arbeta på ortopeden men förstod ganska snart att det är i äldrevården jag ska vara. När jag läst klart specialistutbildningen med inriktning vård av äldre och arbetat på ett äldreboende några år började jag arbeta på ett demensboende. Där insåg jag att mina kunskaper inom demens inte var tillräckliga och blev därför intresserad av att läsa vidare.

Jag har trivts mycket bra med utbildningen. Det har varit fina lärare och ett mycket bra upplägg. Fallbeskrivningarna vi arbetat med har varit givande och det har varit otroligt lärorikt med grupparbeten och seminarier där vi kunnat delge varandra erfarenheter.

Att studera via nätet med de möjligheter som finns idag, att man i princip kan studera var som helst, har varit ovärderligt för mig. De förväntningar jag hade på utbildningen var att jag skulle få lära, läsa och fördjupa mig i sjukdomen demens och de svårigheter, men även möjligheterna det för med sig.

Det jag tar med mig är vikten av att arbeta i team samt ha en personcentrerad vård. Jag tar även med mig hur viktigt det är med bemötande och reflektion och att man som personal måste vara engagerad och vilja se möjligheter hellre än svårigheter.

Sedan tre år tillbaka arbetar jag på ett demensboende och är omvårdnadsansvarig sjuksköterska för 21 boende. Jag trivs med att arbeta med helheten, att arbeta i team, att skapa goda relationer med såväl vårdtagare som anhöriga, vårdpersonal och ledning. Vi är alla viktiga kuggar i hjulet. Det bästa med mitt arbete är att det är så omväxlande och fritt. Jag lägger upp det som jag vill, bokar in insatser som det passar mig. Frihet under ansvar.

Ett gott samhälle för mig är att alla ska kunna leva och ha det bra oavsett sjukdom eller funktionsvariation. Min möjlighet till att förändra, är att stå upp för det jag tycker är viktigt och att slåss för att resurser ska finnas för att kunna bedriva en god vård och en god patientsäkerhet. Jag vill föregå med gott exempel och vara ett föredöme genom att visa, handleda och lära personal hur viktigt det är med ett gott bemötande och hur viktigt det är att bevara lugnet i arbetsamma och stressiga situationer.

Mitt tips till er som funderar på att läsa om demenssjukdom, gör det! Är du en varm och omtänksam person som vågar vara dig själv, är lugn och intresserad av människan bakom sjukdomen så är detta jobbet för dig.

Utbildningens innehåll

Utbildningen som ges inom ramen för sjuksköterskans omvårdnadskompetens har ett tydligt fokus på personcentrerad omvårdnad för personer med demens. Vidare på evidens, förbättringsarbete och ledarskap. Omvårdnadsåtgärder för personer med demens och fokus på uppföljning av- och vårdplanering för BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens). Fokus ligger också på hållbar utveckling för demensvården i relation till genus och kulturella aspekter, samt demenssjukdomar, diagnostik och behandling ur ett omvårdnadsperspektiv.

Kontakt med arbetslivet/praktik

Samverkan sker med SUD (socialtjänstens utveckling i Dalarna), Region Dalarna, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och de verksamhetschefer som deltar i en äldrevårdsgrupp för utveckling av utbildningen. Samverkan med kommuner och landsting är av stor betydelse för att utveckla utbildningsprogram, kurser och studenters examensarbeten.

Utbildningen innefattar verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som sker i samverkan med verksamheter som bedriver demensvård. Inom VFU integreras teoretiska kunskaper i det praktiska arbetet med betoning på förbättringsarbete.

Studera nätbaserat

Förutsättningarna för nätbaserad utbildning har förändrats radikalt de senaste åren med hjälp av ny pedagogik och teknik. Genom dynamiska webbplatser, e-post, direktsända föreläsningar och mötesrum via internet finns det goda förutsättningar att skapa en miljö för dig som student som kan liknas med att läsa direkt på campus.

Utbildningen är nätbaserad (50% distans) och har tekniska lösningar som är enkla att hantera. Självklart har du teknisk support under hela utbildningen.

Kursrum i Learn

Ny student ht19 - besök kursrummet som gäst för aktuell information inför terminsstart.

Vad blir du efter utbildningen?

Efter avslutad utbildning kommer du ha den kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska med en inriktning mot demensvård.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Det finns en mycket bred arbetsmarknad inom vård av personer med demens. Befolkningen blir allt äldre och då ökar också antalet personer med demens. Detta innebär att du som sjuksköterska kommer möta dessa människor i de allra flesta av verksamheter – prehospital vård, akut sjukvård, primärvård och kommunal vård. Demenssjuka personer bor allt längre kvar i sina ordinära boenden, vilket gör att du som sjuksköterska inom den kommunala sektorn möter dem både hemma och i särskilda boenden.

Examen

Efter avslutad utbildning kan du ta ut en specialistsjuksköterskeexamen med en inriktning mot demensvård samt en filosofie magisterexamen med huvudområde omvårdnad.

Senast granskad: