Utbildningsprogram VSDVA

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning demensvård

Är du utbildad sjuksköterska och intresserad av att studera demensvård? Då passar denna nätbaserade utbildning perfekt.
60 högskolepoäng Avancerad nivå

En nätbaserad utbildning med tydlig samverkan

Är du utbildad sjuksköterska och intresserad av att studera demensvård, men av någon anledning inte kan studera på plats? Då passar denna nätbaserade utbildning perfekt.

Utbildningen utmärks av de praktiska kunskaperna som hela tiden förenas med de teoretiska, så kallad ämnesintegrering.

53333124_10155675663666307_7051354947249504256_o.jpgHej! Jag heter Patrik Karlsson, kommer från Skåne och har läst specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning demensvård.

Jag har alltid haft ett intresse av att arbeta med personer med demenssjukdom och eftersom jag starkt tror på att hälso- och sjukvård ska bygga på den senaste evidensen och beprövade erfarenheten valde jag att specialisera mig inom demensvård.

En stor fördel med den här utbildningen var att flera av lärarna hade disputerat inom omvårdnad med inriktning demensvård, vilket gav utbildningen en hög kvalitet. En annan fördel var att jag vid Högskolan Dalarna fick möjlighet att även ta ut en magisterexamen utöver en specialistsjuksköterskeexamen.

Jag tycker det gick väldigt bra att studera via nätet. En fördel var att alltid ha möjlighet att samtala med lärare genom att boka ett enskilt möte över videosamtal.

Idag arbetar jag både som sjuksköterska inom hemsjukvården och med att utveckla omvårdnaden för personer med demenssjukdom på ett demensboende. Det bästa med arbetet är när teamet tillsammans utformar den bästa vården och omsorgen för de personer som är i behov av hjälp.

Utbildningen gav mig massor av nya kunskaper och många chanser till reflektion. Jag tycker också det var intressant att få se hur omvårdnadsforskningen inom demensvård pågår. Det finns många möjligheter till en förbättrad vård för personer med demenssjukdom.

Om du funderar på att söka, se till att lyssna på lärarna! De har stor kunskap, ofta mångårig erfarenhet och vill genuint hjälpa dig att ta dig igenom dina studier!

Utbildningens innehåll

Utbildningen som ges inom ramen för sjuksköterskans omvårdnadskompetens har ett tydligt fokus på personcentrerad omvårdnad för personer med demens. Vidare på evidens, förbättringsarbete och ledarskap. Omvårdnadsåtgärder för personer med demens och fokus på uppföljning av- och vårdplanering för BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens). Fokus ligger också på hållbar utveckling för demensvården i relation till genus och kulturella aspekter, samt demenssjukdomar, diagnostik och behandling ur ett omvårdnadsperspektiv.

Kontakt med arbetslivet/praktik

Samverkan sker med SUD (socialtjänstens utveckling i Dalarna), Region Dalarna, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och de verksamhetschefer som deltar i en äldrevårdsgrupp för utveckling av utbildningen. Samverkan med kommuner och landsting är av stor betydelse för att utveckla utbildningsprogram, kurser och studenters examensarbeten.

Utbildningen innefattar verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som sker i samverkan med verksamheter som bedriver demensvård. Inom VFU integreras teoretiska kunskaper i det praktiska arbetet med betoning på förbättringsarbete.

Studera nätbaserat

Förutsättningarna för nätbaserad utbildning har förändrats radikalt de senaste åren med hjälp av ny pedagogik och teknik. Genom dynamiska webbplatser, e-post, direktsända föreläsningar och mötesrum via internet finns det goda förutsättningar att skapa en miljö för dig som student som kan liknas med att läsa direkt på campus.

Utbildningen är nätbaserad (50% distans) och har tekniska lösningar som är enkla att hantera. Självklart har du teknisk support under hela utbildningen.

Kursrum i Learn

Ny student ht19 - besök kursrummet som gäst för aktuell information inför terminsstart.

Vad blir du efter utbildningen?

Efter avslutad utbildning kommer du ha den kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska med en inriktning mot demensvård.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Det finns en mycket bred arbetsmarknad inom vård av personer med demens. Befolkningen blir allt äldre och då ökar också antalet personer med demens. Detta innebär att du som sjuksköterska kommer möta dessa människor i de allra flesta av verksamheter- prehospital vård, akut sjukvård, primärvård och kommunal vård. Demenssjuka personer bor allt längre kvar i sina ordinära boenden, vilket gör att du som sjuksköterska inom den kommunala sektorn möter dem både hemma och i särskilda boenden.

Examen

Efter avslutad utbildning kan du ta ut en specialistsjuksköterskeexamen med en inriktning mot demensvård samt en filosofie magisterexamen med huvudområde omvårdnad.


Senast granskad: