Gabriella Engström

Personlig presentation av Gabriella Engström

Universitetslektor omvårdnad
Avdelningen för omvårdnad 1 Institutionen för hälsa och välfärd

Programansvarig för Specialistsjuksköterska med inriktning demensvård

Kontakt

Forskning

Publikationer