Kurs AVV26M

Implementering av nya arbetssätt i hälso- och sjukvården och socialtjänstens områden

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 35, 2021

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande, med tillämpning inom hälso- och sjukvård och socialt arbete kunna:

  • beskriva ramverk och modeller som är relevanta för implementering
  • beskriva och motivera facilitering som en metastrategi, samt andra strategier, för att stödja implementering
  • beskriva och motivera utfall, metoder och upplägg för utvärdering av implementeringsprocesser.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande, med tillämpning inom hälso- och sjukvård och socialt arbete kunna:

  • analysera egenskaper hos nya arbetssätt, målgrupper och kontexter som är av betydelse vid implementering
  • planera för implementering av nya arbetssätt i hälso- och sjukvård och socialt arbete samt för utvärdering av implementeringsprocessen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande, med tillämpning inom hälso- och sjukvård och socialt arbete kunna:

  • värdera och motivera de val som görs i planering av implementering och utvärdering samt värdera styrkor och svagheter i egen och andras implementeringsplaner.
Startar och slutar:
v35, 2021 - v2, 2022
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Minst 90 högskolepoäng inom vårdvetenskap, medicin/medicinsk vetenskap, socialt arbete eller social omsorg inklusive ett examensarbete omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-H39VD
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
4 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig