Kurs AVV26M

Implementering av nya arbetssätt i hälso- och sjukvården och socialtjänstens områden

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 35, 2022

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande, med tillämpning inom hälso- och sjukvård och socialt arbete kunna:

  • beskriva ramverk och modeller som är relevanta för implementering
  • beskriva och motivera facilitering som en metastrategi, samt andra strategier, för att stödja implementering
  • beskriva och motivera utfall, metoder och upplägg för utvärdering av implementeringsprocesser.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande, med tillämpning inom hälso- och sjukvård och socialt arbete kunna:

  • analysera egenskaper hos nya arbetssätt, målgrupper och kontexter som är av betydelse vid implementering
  • planera för implementering av nya arbetssätt i hälso- och sjukvård och socialt arbete samt för utvärdering av implementeringsprocessen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande, med tillämpning inom hälso- och sjukvård och socialt arbete kunna:

  • värdera och motivera de val som görs i planering av implementering och utvärdering samt värdera styrkor och svagheter i egen och andras implementeringsplaner.
Startar och slutar:
vecka 35, 2022 - vecka 2, 2023
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Minst 90 hp inom vårdvetenskap, medicin/medicinsk vetenskap, socialt arbete eller social omsorg inklusive ett examensarbete omfattande minst 15 hp
Anmälningskod:
HDA-H3CCV
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig