Malin Tistad

Personlig presentation av Malin Tistad

Universitetslektor medicinsk vetenskap
Medicinsk vetenskap Institutionen för hälsa och välfärd
Docent vårdvetenskap
Medicinsk vetenskap Institutionen för hälsa och välfärd

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer