Malin Tistad

Personlig presentation av Malin Tistad

Universitetslektor medicinsk vetenskap
Avdelningen för medicinska vetenskaper Institutionen för hälsa och välfärd
Docent vårdvetenskap
Avdelningen för medicinska vetenskaper Institutionen för hälsa och välfärd

Min undervisning är framförallt om implementering och implementeringsforskning på avancerad nivå och på forskarutbildningsnivå men också om vetenskaplig metod på fysioterapiprogrammet. Min forskning handlar om implementering av nya arbetssätt samt om stroke och förvärvad hjärnskada.

Nämnder

Ledamot i forskningsetiska nämnden

Bakgrund

Jag är utbildad sjukgymnast och arbetar som lektor på Högskolan Dalarna sedan 2013. Min forskning på Högskolan Dalarna är främst inom området implementeringsforskning. Jag är docent i vårdvetenskap sedan 2020.

Jag disputerade vid Karolinska Institutet 2012 med en avhandling som handlade om behov av och användning av hälso- och sjukvård första året efter en stroke. Jag medverkar i forskningsprojekt på Karolinska Institutet om olika aspekter av att leva med stroke och andra förvärvade hjärnskador.

Undervisning

Jag är ansvarig för den kurs om implementeringsforskning som ges inom ramen för Högskolan Dalarnas forskarutbildning inom området hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik. Jag undervisar också om implementering på kurser på avancerad nivå, samt medverkar i undervisning i vetenskaplig metod och handleder uppsatser på magisterprogrammet i fysioterapi. Jag är handledare för doktorander på Högskolan Dalarna och Karolinska Institutet. 

Kursansvar

Forskning

Min forskning på Högskolan Dalarna handlar om implementering av nya arbetssätt i hälso- och sjukvården. I samarbete med forskare i Region Dalarna, Örebro och Värmland utvärderar vi en modell för hur vård och behandling i enlighet med behandlingsrekommendationer kan ges av sjuksköterskor och där patienter tar större ansvar för behandlingen. Jag leder också en scoping review om hur faciliterare förberetts för uppdraget att stödja implementering.

Jag leder och medverkar i forskningsprojekt på Karolinska Institutet som handlar om olika aspekter av hälso- och sjukvård vid stroke och om tillhörighet och delaktighet i samhället vid stroke och andra förvärvade hjärnskador. Länk till min profilsida på KI.

Forskningsprojekt

Publikationer