Dokumentation av hälso- och sjukvårdens legitimerade personal

Här finner ni inspelade föreläsningar om legitimerad personals dokumentation inom kommunal hälso- och sjukvård.

Dokumentation på ett strukturerat sätt, del 1

Grundläggande begrepp utifrån nationell informationsstruktur (NI), ICF och KVÅ.

 

Dokumentation på ett strukturerat sätt, del 2

Processmodell, förklaringsmodeller, dokumentationsgången – var och vad skriver jag.

Senast granskad:
Senast granskad: