Dalarnas Omvårdnadsråd inbjuder till en föreläsning

Dalarnas Omvårdnadsråd inbjuder till en föreläsning:
Från kliniskt omvårdnadsproblem till forskning och nationell implementering

Förekomsten och dödsfallen relaterat till levercirros ökar i samhället. Internationellt förväntas levercirros inom kort passera hjärt-kärl sjukdomar som vanligaste dödsorsaken. I sjukdomsutvecklingen finns ett antal
egenvårdsåtgärder som kan förhindra sjukdomsprogress och lindra symtom. Till skillnad från patienter med diabetes eller hjärtsvikt så erbjuds patienter med levercirros inte ett strukturerat stöd av sjuksköterskan i öppenvård.

I syfte att förbättra vården för denna svårt sjuka patientgrupp pågår i Region Dalarna ett
doktorandprojekt med fokus att:

¤ Förstå hur patientens vardag påverkas av sjukdomen levercirros
¤ Beskriva patienter med levercirros erfarenheter av den läkarbaserade öppenvården
¤ Utvärdera effekten av ett personcentrerat och strukturerat omvårdnadsprogram med fokus på de patientrapporterade utfallen vårdkvalitet och livskvalitet.

Utöver forskningsresultat kommer vi att diskutera hur ett kliniskt omvårdnadsproblem kan utvecklas till ett doktorandprojekt med nationell spridning genom Kunskapsstyrningen och Nära vård.

Föreläsare: Maria Hjorth, specialistsjuksköterska Medicinkliniken, Falu Lasarett och
doktorand på Uppsala Universitet

Var: Digitalt. Alternativ att ansluta:

1. Kopiera adressen och klistra in den i Internet Chrome:
https://vc.ltdalarna.se/invited.sf?secret=gh0OYQZLYuqHstNIhfnsPQ&id=041639983

2. Kopiera denna adress och klistra in den i Skype, Jabber eller Cisco Video system:
dal.omvardnadsrad.vmr@ltdalarna.se

3. Eller ring in till: 0102485000, ange sedan 041639983 och avsluta med #

Målgrupp: Anställda inom Region Dalarna, kommunerna i länet, Högskolan Dalarna
och andra organisationer

Anmälan: Ingen föranmälan krävs, seminariet är kostnadsfritt

Senast granskad:
Senast granskad: