Omvårdnad

Här hittar du material som rör omvårdnad.

Äldre och läkemedel

Inspelad föreläsning om "Äldre och läkemedel" baserad på ett kapitel i boken ”Akutgeriatrik, Aase Wisten red., 2020”. (22 min)

Inspelad föreläsning om läkemedelsgenomgång (29 min)

Smärta och äldre

Utbildningspaketet om äldre och smärta innehåller två inspelade föreläsningar med tillhörande diskussionsfrågor. Det finns också några övergripande diskussionsfrågor som är avsedda att diskutera gemensamt i teamet. Beräknad tidsåtgång per del ca 1–1,5 timme.

Föreläsningarna är baserade på boken ”Akutgeriatrik, Aase Wisten red., 2020”.

 • Förbered er genom att ta del av en film gemensamt eller individuellt.
 • Dela in er i grupper och diskutera tillhörande frågor.
 • Återsamlas och diskutera vad ni kommit fram till och vad ni kan ta med er från dagen i ert vardagliga arbete.

Del 1 Här finns materialet och föreläsningen

Del 2 Här finns materialet och föreläsningen

Del 3 Här finns övergripande diskussionfrågor

Material om långvarigt sängläge

Introduktion till utbildningsmaterialet


Filmer: 

 1. Fysiologiska konsekvenser av fysisk inaktivitet och långvarigt sängläge
 2. Att ge stöd för att patienten ska bibehålla bästa möjliga förmåga till egen aktivitet i vardagen
 3. Att förebygga komplikationer och stödja återhämtning vid en period av sjukdom och mindre fysisk aktivitet
 4. Att förebygga komplikationer i en situation där inte någon förbättring kan förväntas
 5. Teamarbete

Rutin för personer med sväljsvårigheter

 1. Riktlinje
 2. Bilaga 1 sittställningar
 3. Vattensväljningstest
 4. MEONF-II
 5. MEONF-II Manual för uppföljning och åtgärder

Utbildning basala hygienrutiner 

Socialstyrelsen har framställt en utbildning om basala hygienrutiner som riktar sig till personal inom särskilt boende, hemtjänst, LSS-boende och i bostad med särskild service enligt SoL. Den första modulen tar ca 30 minuter och de specifika delarna ca 10-15 minuter. 

Till Socialstyrelsens utbildning Basala hygienrutiner i vård och omsorg. Du behöver bara registrera dig för att ta del av utbildningen.  

Blankett: Basala hygienrutiner och personligt hygienansvar 210127

Standardvårdplaner

Efterlevandesamtal

På Svenska Palliativregistret finns material för närståendestöd

Studentuppsatser

I listan hittar du studentuppsatser med relevans mot omvårdnad publicerade i Diva-portalen.

Studentuppsatser 2022

Senast granskad: