Examensarbeten i samverkan med externa partners

Här hittar du frågor och svar om examensarbeten för dig som kommer från ett företag, organisation eller motsvarande och önskar få kontakt med studenter.

Vad är ett examensarbete?

Examensarbetet är ett avslutande större självständigt arbete. Arbetet ska vara forskningsbaserat och ha anknytning till studentens studie-/programinriktning. Meningen är att studenten ska omsätta kunskaperna från utbildningen i examensarbetet. De flesta examensarbeten innebär 10 veckors arbete, men i vissa fall kan det handla om 20 veckors arbete. Oftast skriver studenten sitt arbete under en vårtermin.

Hur kan en frågeställning se ut?

Frågeställningen kan bottna i ett problem du som företagare eller motsvarande skulle vilja att någon undersöker närmare. Det behöver vara ett så avgränsat och konkret problem som möjligt, för att det ska passa som examensarbete.

Vad krävs av mig som företagare om jag anlitar en student?

Studenten ska ha en person på företaget som kan introducera studenten till företaget och den verksamhet som där bedrivs, liksom att sätta sig in i det som ska undersökas i examensarbetet. Det kan sedan också handla om att diskutera frågeställningar och preliminära resultat under arbetets gång.

Hur gör jag om jag har förslag på ett område?

Du kan sända in en kortfattad beskrivning av vad du skulle vilja ha hjälp med senast 30 november årligen. Om du vet vilket utbildningsprogram du vänder dig till kan du ange det, annars slussas ditt förslag vidare till det program som passar bäst.

Senast granskad:
Senast granskad: