Högskolan Dalarna undersöker hållbarheten i svensk ull från grunden

Forskare från Högskolan Dalarna ska undersöka svensk ulls hållbarhet genom att analysera värdekedjan från sociala, miljömässiga och ekonomiska perspektiv. Det är ett omfattande samarbete med branschens aktörer som ska kasta ljus över svensk ull generellt och ull från Dalarna i synnerhet.
Fårflock ull ladugård halm
Henrik Hansson

Syftet med projektet är att utforska hur svensk ull påverkar samhället och dess hållbarhetspotential.

– Vi ska undersöka om värdekedjan omkring svensk ull är hållbar ur olika perspektiv, socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Vi fokuserar särskilt på den ull som har ursprung från får som lever och betar i Dalarna med omnejd, men det är mycket troligt att resultaten blir giltiga också för en vidare krets, säger Catia Cialani, docent i nationalekonomi vid Högskolan Dalarna.

Vinnova och Region Dalarna finansierar delar av projektet The Swedish Wool Initiative, en satsning som leds av Axfoundation och Dalarna Science Park och samlar flera aktörer i värdekedjan kring svensk ull.

– Det gäller till exempel fårägare, fårklippare och ullförädlare i olika steg, men också distributörer, handel och användare. Vi strävar efter att få en helhetsbild av hållbarhetsaspekter över hela livscykeln för ullfibrer, säger Klas Sundberg universitetslektor i företagsekonomi vid Högskolan Dalarna.

Svensk ull har en mycket gammal tradition, men kunskapen om användning och kommersialisering har legat i träda under några decennier.

– Att vara med och återuppväcka kunskapen omkring svensk ullproduktion, dess möjligheter och konsekvenser är mycket spännande. Med det här projektet får vi kunskap om vad fåren och särskilt deras ull faktiskt har för innebörd för oss och för samhället, säger Klas Sundberg.

Projektet har precis börjat, men redan nu engagerar det studenter vid Högskolan Dalarna.

– Under våren görs en kandidatuppsats i anslutning till projektet och vi tror och förväntar oss att det kan generera fleruppsatser, liksom uppgifter och exempel i undervisningen, säger Klas Sundberg.

Projektet pågår till augusti 2025.

Om projektet

Projektet The Swedish Wool Initiative leds av Axfoundation tillsammans med Dalarna Science Park och är ett samarbete mellan: Arena Svensk Ull, CTH Ericson of Sweden, Filippa K, Houdini Sportswear, Högskolan Dalarna, Insjöns väveri, Nyby Gård, Röyk, Science Park Borås, Sätergläntan, Tiger of Sweden, VERK, Västkustens ullinsamling, Väveriet i Bollnäs, Woolie Design, Wool Rebel, Wålstedts ullspinneri, Åddebo Ull. Projektet finansieras delvis av Vinnova och Region Dalarna.

Läs mer om The Swedish Wool Initiative (extern webbplats)

Fakta om textil och svensk ull

  • Den globala efterfrågan på textil beräknas öka med 150 procent fram till 2050.
  • Cirka 1 000 ton svensk ull produceras årligen, men mer än hälften bränns eller slängs.
  • Sverige importerar cirka 1 745 ton förädlad ull i form av råull, kardad ull och garn.
  • I Dalarna och norrut i landet finns cirka 60 000 får som producerar cirka 120 ton ull om året.
  • Svensk ull är en regional, biobaserad och återvinningsbar resurs.
  • Ull är naturligt antibakteriellt, smutsavvisande och flamhärdigt. De unika egenskaperna gör att kemikalier som PFAS eller biocider inte behöver tillsättas, vilket ofta görs för att andra material ska uppnå samma egenskaper. Det är en möjliggörande faktor för cirkulära materialflöden och gör ullen till en lämplig råvara i allt byggvaror och möbler till textilier inom mode, outdoor och heminredning.

Källa: Jordbruksverket, Svenska Fåravelsförbundet, Wargön Innovation

 

Senast granskad:
Senast granskad: