Personlig presentation av Klas Sundberg

Universitetslektor företagsekonomi
Företagsekonomi Institutionen för kultur och samhälle
Fil dr
Företagsekonomi Institutionen för kultur och samhälle

Jag forskar och utbildar om strategi, ekonomistyrning, redovisning och informationssystem. För närvarande ligger mitt forskningsfokus på omställningar och utveckling mot hållbara system och vad som stödjer och motverkar sådana processer.

Undervisning

Jag undervisar framförallt på kurser inom ekonomistyrning, redovisning och vetenskaplig metod. De senaste åren har särskilt fokus legat på ekonomprogrammens tredje läsår.

Kursansvar

Forskning

Forskningsprojekt

Swedish Wool Initiative Dalarna

Swedish Wool Initiative Dalarna utvecklar och stöder hållbar svensk ullproduktion. Projektet som pågår 2024-2025 leds av Ax Foundation och har flera partners, bl.a. Högskolan Dalarna och Dalarna Science Park. Största finansiärer är Vinnova och Region Dalarna.

Cirkulär Biogas Dalarna

Cirkulär Biogas Dalarna är en förustudie som pågår under 2024. Vi kartlägger och utreder förutsättningar för att utveckla/vidareutveckla biogasproduktion och biogasanvändning i Dalarna. Projektet finansieras av Tillväxtverket och Region Dalarna.

 

Forskningsprojekt

Publikationer