Från ABBA till AI: Ny antologi belyser musikbranschens mångfald

Den nya antologin ”Musik - musikproduktion – musikbranschen” belyser det snabba förändringstempo som präglar dagens musikscen genom tretton djupgående kapitel från forskare inom olika fält av musikproduktion. Antologin är redigerad av universitetslektor Thomas Florén vid Högskolan Dalarna.
Bokens framsida.

Antologin utforskar en rad viktiga frågor som är centrala för både musikbranschen och akademiska studier. Exempel på teman som behandlas inkluderar optimeringen av medhörning för sångares prestationer, rockbandens anpassningar under pandemin och integreringen av artificiell intelligens i musikskapande. Dessa studier är av stor betydelse inte bara för musikforskare och praktiker, utan även för studenter som strävar efter att förstå musikproduktion på en vetenskaplig nivå.

Musik - musikproduktion - musikbranschen syftar till att bredda den vetenskapliga förståelsen av musikbranschen och att fungera som en värdefull resurs för kurslitteratur inom ämnesområdet, på svenska. Den riktar sig till ett brett spektrum av läsare, inklusive forskare, studenter och yrkesverksamma inom musikbranschen.

Denna antologi är ett exempel på Högskolan Dalarnas ledande roll i att forskningsanknyta undervisning inom ljud- och musikproduktion. Förhoppningen är att boken ska inspirera till fortsatt dialog och kunskapsutbyte inom både den akademiska världen och musikindustrin.

Bland kapitlen i boken finns:

  • Musik och artificiell intelligens – en taxonomi av Daniel Johansson.
  • Medhörningens inverkan på produktionsvärdet inom livescen av Erika Iljero-Winnberg.
  • Musik, sound och röster av Lars Lilliestam.
  • Röstens skäl: Hur musikskapande artister kan och vill tänka av Mats Trondman.
  • ABBA Voyage – fygitala livekonserter och fanupplevelser av Jessica Edblom med flera.
  • Hur ska framtidens musikarv finansieras? av Linda Portnoff.

Antologin är framtagen inom forskarnätverket MIRAC (Music Focused Interdisciplinary Research & Analysis Center), som en ideell förening med uppgift att främja tvärvetenskaplig forskning om musikbransch och musikliv.

För mer information om boken och hur du kan skaffa ett exemplar, kontakta Thomas Florén. 

Kontakt
Thomas Florén
Universitetslektor ljud och musikproduktion
Senast granskad:
Senast granskad: