Ny professor inom media

Högskolan Dalarna har nöjet att presentera Rikard Lindell som ny professor i audiovisuella studier. Med sitt engagemang för forskning och undervisning kommer Rikard att bidra till att stärka forskningskompetensen på högskolan och särskilt inom Dalarnas audiovisuella akademi (DAVA).
Man i blå skjorta sitter i mediastudio.
Zeynep Ablay

Rikard Lindell har en gedigen bakgrund inom både datavetenskap och musikproduktion, vilket gör honom till en mångsidig och erfaren forskare. Innan han började vid Högskolan Dalarna arbetade Rikard som docent och lektor i datavetenskap vid Mälardalens universitet och Stockholms universitet. Han har också en bakgrund som musiker, låtskrivare och musikproducent och har en examen i elektroakustisk komposition vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Hans intresse för det postdigitala och dess påverkan på audiovisuell musik och nya elektroniska musikinstrument har gjort honom till en banbrytare inom sitt område.

– Det är en ära att bli en del av Högskolan Dalarna och dess forskningsmiljö inom audiovisuella studier. Jag ser fram emot att bidra till att utveckla forskningsmiljön vid Dalarnas audiovisuella akademi (DAVA) och att samarbeta med mina kollegor för att skapa spännande nya projekt och möjligheter, säger Rikard Lindell.

Som en del av sitt arbete kommer Rikard att fokusera på att utforska begreppet postdigital och dess konsekvenser för audiovisuell produktion. Han leder för närvarande ett projekt om diskriminering av musik inom generativ artificiell intelligens (AI), där han och hans kollegor undersöker hur algoritmer kan utvecklas för att undvika bias och öka mångfalden inom musikskapande. Utöver det är Rikard engagerad i forskning kring hållbar utveckling inom medieproduktion och arbetar bland annat för att minska koldioxidavtrycket från digital teknik.

– Jag motiveras av det meningsfulla och det lustfyllda i forskning, men också att ställa forskningsfrågor som ifrågasätter överenskomna sanningar. Exempelvis har företag, offentliga förvaltning och universitet hanterat den digitala omställningen som en sorts obändig naturkraft. Mitt intresse för det postdigitala kommer ifrån att ifrågasätta den etablerade diskursen kring den digitala omställningen. Det är både lustfyllt och meningsfullt att utforska nya uttryck och tekniker för att skapa och gestalta fenomen och företeelser i vår kultur och i vårt samhälle som kan ge oss insikter i vad det är att vara människa i en postdigital samtid, säger Rikard Lindell.

Studenter inom Högskolan Dalarnas utbildningar kommer att dra nytta av Rikard Lindells forskning genom en närmare koppling mellan forskning och undervisning. Magisterprogrammet i audiovisuella studier kommer att integreras närmare med forskningen vid DAVA, vilket skapar en dynamisk miljö för både forskare och studenter att utforska nya idéer och tekniker inom området.

– Forskning är den ultimata kompetensutvecklingen och i takt med att vi utvecklar forskningen så kommer också undervisningen att utvecklas. Även om forskningen och den nya kunskapen har ett stort värde i sig så är forskningens främsta syfte att se till att vi har en riktigt bra grundutbildning, säger Rikard Lindell.

Rikard kommer att vara verksam inom audiovisuella studier om, för och genom medieproduktion vid DAVA som är en del av institutionen för kultur och samhälle (IKS).

– Jag upplever Högskolan Dalarna som en öppen och fri akademisk miljö som kan hålla hög kvalitét i utbildning och forskning. Lärosätet har en bredd som är värdigt ett universitet och vid institutionen för kultur och samhälle finns en lekfullhet som är viktigt för att ny kunskap ska trivas och frodas, säger Rikard Lindell.

Vi välkomnar Rikard Lindell till Högskolan Dalarna!

Kontakt
Rikard Lindell
Professor Audiovisuella studier
Senast granskad:
Senast granskad: