Så påverkar Leksands IF lokalsamhället

Leksands IF:s samhällspåverkan och ekonomiska bidrag kartlagda i ny studie från Högskolan Dalarna.
Hockeyspelare Leksands IF
Leksands IF

Högskolan Dalarna har genomfört ett kvalificerat utvecklingsprojekt tillsammans med Leksands IF. I projektet har idrottsverksamhetens påverkan på dess omgivning, lokalt och regionalt, studerats.

Projektledaren Anton Enberg har under nio månader fördjupat sig i de nyttor och utmaningar som Leksands IF skapar för människor och verksamheter inom Leksands kommun och resten av Dalarna. Projektet har genomförts inom ramen för samverkansmodellen Knowledge Transfer Partnerships (KTP) och omfattar flera av Leksands IF:s verksamhetsdelar, såsom hockeyskolan, hockeygymnasiet, föreningens roll som företag och dess sociala påverkan.

– Totalt under den senaste SHL-säsongen besöktes arenan i Leksand av drygt 168 000 åskådare vid hemmamatcherna. Leksands kommun har ungefär 16 000 invånare och det är extra intressant att titta på vad som händer i en så pass liten kommun när besöksantalen är så stora, säger Anton Enberg, projektledare vid Högskolan Dalarna.

Anton i svart jacka lutandes mot ett träd.
Anton Enberg. Privat

Resultat från projektet

Studierna visar bland annat att människor i Leksand upplever att föreningen skapar en känsla av tillhörighet och stolthet. På minussidan finns bland annat en upplevelse av trafikstörningar i samband med hemmamatcherna. Projektet har också tittat närmare på kommunens kostnader i sammanhanget och på de intäkter som verksamheten genererar till olika leverantörer både i och utanför Leksands kommun.

  • Ekonomisk påverkan: Leksands IF har under de senaste tre åren köpt varor och tjänster för över 132 miljoner kronor från företag i Dalarna, varav cirka 69 miljoner kronor från lokala Leksandsföretag.
  • Skatteintäkter: Föreningens verksamhet genererar årliga skatteintäkter på knappt 57,4 miljoner kronor, varav en betydande del tillfaller Leksands kommun.

– Leksands kommun har samtidigt kostnader förknippade med verksamheten i Leksands IF.  Dels betalar kommunen hallhyra för cirka 6 miljoner kronor per år för att kunna nyttja och hyra ut istider. Kommunala bolag sponsrar även idrottsverksamheten med totalt ca 50 000 kronor årligen, säger Anton Enberg.

Idén till projektet kom redan 2019 och under hela arbetet har Anton Enberg haft stöd av forskare vid Centrum för besöksnäringsforskning vid Högskolan Dalarna som bidragit med erfarenhet och kunskap. Projektet är en del av programmet Kompetenskraft Dalarna och medfinansierat av EU och Region Dalarna.

– Det har varit väldigt givande att få göra den här studien och det märks att Leksands IF:s påverkan sträcker sig långt bortom hockeyarenan och som bland annat stärker identiteten, företagsklimatet och den ekonomiska aktiviteten i samhället. Undersökningen visar svart på vitt vilka värden som verksamheten generar och vilka utmaningar som Leksands IF står för i Leksand, och i Dalarna, säger Anton Enberg.

Om Knowledge Transfer Partnerships

KTP är samverkansmodell som innebär att en nyutexaminerad akademiker på heltid genomför ett strategiskt kvalificerat utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen. Det kan handla om produktutveckling, marknadsutveckling, processutveckling och energieffektivisering. Under projektet medverkar Högskolan Dalarna med en akademisk coach, oftast en forskare, samt en coach från näringslivet. Detta möjliggör en värdefull samverkan som främjar kunskapsöverföring och konkreta tillämpningar av forskning i näringslivet.

Om Centrum för besöksnäringsforskning (CeTLeR)

Högskolan Dalarnas forskningscentrum CeTLeR arbetar med att utveckla och förmedla kunskap om besöksnäringen regionalt, nationellt och internationellt. Genom utbildning och forskning samt en öppen dialog med berörda aktörer och intressenter bidrar CeTLeR till en hållbar besöksnäring.

Projektet i sin helhet: Kompetenskraft Dalarna - Högskolan Dalarna (du.se).

Kontakt

Anton Enberg, telefon 073 027 68 66

Finansiärer

     Medfinansieras_BlaGul_350x300 kopia.jpg

        rd_liggande_medfinans.png

Senast granskad:
Senast granskad: