Kompetenskraft Dalarna

Projektet Kompetenskraft Dalarna omfattar företagsbaserade KTP-utvecklingsprojekt i nära samarbete med Högskolan Dalarna inom temat Smart Specialisering. Projektet pågår under 2023-2024.

Projektets huvudmål

Projektet Kompetenskraft Dalarna ska utveckla hållbar kunskapsväxling mellan Högskolan Dalarna och företag i regionen. Tillsammans ska vi arbeta för en långsiktig förbättring av företagens innovationsförmåga, konkurrenskraft och produktivitet samt utveckling av högskolans forskning och utbildning.

Genom att identifiera och genomföra strategiskt viktiga utvecklingsprojek så bidrar vi till att stärka regionens utpekade styrkeområden.  

Vad ska projektet göra

Projektet kommer genomföra 8 st företagsbaserade utvecklingsprojekt som är strategiskt viktiga för både företag och högskolan. Utvecklingsprojekten kan handla om marknads-, produkt- eller processutveckling. och ska identifieras inom regionen utpekade styrkeområden, så kallad Smart Specialisering.

  • Smarta Energisystem
  • Grön och cirkulär industri och tillverkning
  • Hållbart hälsofrämjande byggande och boende
  • Hållbara kreativa upplevelser

Hur går projektet till 

Företaget får under nio månader tillgång till en nyligen examinerad akademiker med ny fräsch kunskap. Akademikern blir anställd av Högskolan men placerad på företaget som projektledare, vi delar på lönekostnaden. Till projektet kopplas även en akademiskcoach och en affärscoach. Från högskolan får företaget tillgång till våra specialister som bistår med kompetens och eventuellt laborativa resurser samt att affärscoachen blir ett stöd i affärserbjudande.

Utvecklingsprojekteten handla om exempelvis:

  • Smarta Energisystem: hitta nya lösningar för klimatsmart produktion, transporter, smart grids, tidsstyrd elförbrukning
  • Grön och cirkulär industri och tillverkning: omställning till cirkulära affärsmodeller, effektivare råvara och spill, klimatsmarta materialval
  • Hållbart hälsofrämjande byggande och boende: tillgänglighet för alla, effektiva byggprocesser, materialval, digitala hälsotjänster, välfärdsteknologi, patientmiljöer, hälsosamma arbetsmiljöer.
  • Hållbara kreativa upplevelser: transporter, energianvändning, effektiv snöproduktion, branschöverskridande innovativ samverkan för att skapa attraktiva och kreativa produkter

KTP - Samverkan mellan näringsliv och akademi

KTP betyder Knowledge Transfer Partnership

KTP är en samverkansmodell innebär att en nyutexaminerad akademiker på heltid genomför ett strategiskt kvalificerat utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen i ca 9 månader. Ni får en ny kollega med en akademisk kompetens, resurser och driv för att genomföra det projekt ni har tänkt men inte riktigt haft tid för. Högskolan får, genom inblick i ert företag, möjlighet att stärka och utveckla vår egen forskning och utbildning. Ett win-win koncept.

KTP-projektledaren erhåller marknadsmässig lön och företaget betalar hälften av personalkostnaderna. Resterande del finansieras med projektmedel.

Redan från först kontakt, rekrytering och genom hela projektet fram till avslut säkerställs respektive projekt av en processledare från högskolan.

Läs mer

Mer information finns på huvudsidan för KTP

Intresserad?

Konta oss via via formläret här bredvid, så återkommer vi inom snart till er. 

Senast granskad:
Finansiärer

     Medfinansieras_BlaGul_350x300 kopia.jpg

        rd_liggande_medfinans.png

Senast granskad: