Ulrika Ebenhard

Personlig presentation av Ulrika Ebenhard

Processledare
Avdelningen för stöd i utbildning och forskning Verksamhetsstödet

Processledare i samverkansmodellen KTP (Knowledge Transfer Partnerships).
Arbetar även med annan samverkan såskom kontakter med företag, skapa innovationsfrämjande miljöer tillsammans med Uppsala Universitet Innovation och Uppsala Universitet Samverkan, tex AIMday.