Klara Holdstock

Personlig presentation av Klara Holdstock

Koordinator
Avdelningen för stöd i utbildning och forskning Verksamhetsstödet

Koordinator och Impact officer för samverkansmodellen KTP (Knowledge Transfer Partnerships). 

Andra profilsidor