Klara Holdstock

Personlig presentation av Klara Holdstock

Koordinator
Avdelningen för stöd i utbildning och forskning Verksamhetsstödet

Samverkansoordinator, bland annat ansvarig för nyttiggörande av samverkansmodellen KTP (Knowledge Transfer Partnerships).

Arbetar även med samverkansevent såsom AIMday Hållbar Framtid Dalarna tillsammans med Uppsala Universitet Samverkan. 

 

 

Andra profilsidor