Positiv energibalans i stadsdelar – viktigt för klimatneutrala städer

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan Dalarna har beviljats 1,4 miljoner kronor av Energimyndigheten för ett forskningsprojekt om energipositiva stadsdelar och klimatneutrala städer.
Personer sitter inomhus runt en datorskärm.
Energimyndigheten finansierar projektet till de svenska parterna genom Viable Cities internationella program om ”Positive Energy District and Neighborhoods for Sustainable Urban Development”. Ulrika Lundholm Ericsson

Energipositiva stadsdelar (också känt som PED efter den engelska förkortningen för Positiv Energy Districts) är stadsdelar, eller kvarter, som på årsbasis uppnår en positiv energibalans och som strävar mot en överskottsproduktion av förnybar energi. Energipositiva stadsdelar bidrar till hållbar utveckling i städer genom att premiera energieffektivitet, lokal energiproduktion och flexibilitet till energisystemet.

Högskolan Dalarna leder forskningsprojektet med 13 samarbetspartners i Sverige, Turkiet och Österrike. Fokus är att utveckla digitala referenser och riktmärken för energipositiva stadsdelar (PED), med avsikten att skynda på omvandlingen av Europas energisystem genom en utökad etablering av så kallade PED-distrikt.

– Energipositiva stadsdelar är en viktig komponent för klimatneutralitet och smarta städer. Det här projektet eftersträvar gemensamt lärande och identifierande av designstrategier för de deltagande städerna med målbilden att projektet ska vara skalbart för andra energipositiva stadsdelar samt målen för klimatneutralitet och smarta städer, säger Xingxing Zhang, projektledare, Högskolan Dalarna.

Projektet kommer att utgå från behov och prioriteringar i de svenska städerna Borlänge och Umeå, turkiska Ankara och Karsiyaka, samt regionen Niederösterreich i Österrike.

Om projektet

Projekttitel: Autokarakterisering av PED:er för digitala referenser mot iterativ processoptimering

Projektledare: Xingxing Zhang, docent i energiteknik vid Högskolan

Medverkande forskare: Mengjie Han, Pei Huang, Juveria Shah, Puneet Kumar Saini

Projekttid: oktober 2022-september 2025

Finansiering: Energimyndigheten finansierar projektet med 2,85 miljoner kronor till de svenska partnerna genom Viable Cities internationella program om ”Positive Energy District and Neighborhoods for Sustainable Urban Development”. Programmets mål är att det år 2025 finns 100 energipositiva stadsdelar i EU. Totalt uppgår projektbudgeten till 1,2 miljoner euro som finansieras av Svenska Energimyndigheten, Scientific and Technological Research Centre of Turkey och Austrian Research Promotion Agency inom ramen för JPI Urban Europe.

Kontakt
Professor energiteknik
Senast granskad:
Senast granskad: