Jenny Åberg

Personlig presentation av Jenny Åberg

Fil dr
Statsvetenskap Institutionen för kultur och samhälle
Universitetslektor statsvetenskap
Statsvetenskap Institutionen för kultur och samhälle
Avdelningschef
Avdelningen för humaniora Institutionen för kultur och samhälle

Andra profilsidor

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer