Marit Nybelius Stub

Personlig presentation av Marit Nybelius Stub

Universitetslektor idrotts- och hälsovetenskap
Avdelningen för idrotts- och hälsovetenskap Institutionen för hälsa och välfärd
Fil dr
Avdelningen för idrotts- och hälsovetenskap Institutionen för hälsa och välfärd

Jag undervisar främst i medialiseringen ur olika perspektiv, så som medialiseringen av skolan och idrottens medialisering. Jag arbetar tvärvetenskapligt och utgår från medie- och kommunikationsvetenskap, idrottsvetenskap och pedagogik. Jag är även programansvarig för Upplevelseproduktion.

Forskning

Publikationer