Yves Rybarczyk

Personlig presentation av Yves Rybarczyk

Professor mikrodataanalys
Avdelningen för data- och informationshantering Institutionen för information och teknik

Forskning

Publikationer