Personlig presentation av Yves Rybarczyk

Professor mikrodataanalys
Avdelningen för data och informationshantering Institutionen för information och teknik

Undervisning

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer