Kurs GMI2C8

Examensarbete för kandidatexamen i Mikrodataanalys

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2023

Arbetet inleds med att formulera mål för projektet och ta fram en projektplan. Därefter följer arbetet med att genom bl.a. litteraturstudier beskriva bakgrund, samla in data t.ex. genom experiment eller intervjuer, och avslutningsvis genomföra en detaljerad analys och värdering av resultatet. Studenterna tränas att tänka i modeller, att göra medvetna och explicita förenklingar, samt samla in och analysera relevant information.

Handledning under examensarbetet sköts gemensamt av företaget (när så är tillämpligt) och lärare vid högskolan genom regelbundna träffar. Vid handledningstillfällen ges studenterna möjlighet att diskutera olika sätt att avgränsa och beskriva problem, välja teoretiska utgångspunkter, strategier och olika datainsamlings- och dataanalysmetoder. Studenten dokumenterar examensarbetet i form av en rapport som är författad i enlighet med goda vetenskapliga principer. Avslutningsvis ska studenten dels presentera det egna arbetet, dels opponera på ett annat arbete.
Startar och slutar:
vecka 13, 2023 - vecka 22, 2023
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 150 hp varav minst 60 hp i mikrodataanalys i vilket kursen Forskningsmetodik 7,5 hp
Anmälningskod:
HDA-V3DDU
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig