Forum för språkvetenskap

Den här forskargruppen är en samlingsplats för högskolans forskare, lärare och doktorander med intresse för språkvetenskaplig forskning med olika teoretiska och metodologiska traditioner.

Om forskargruppen

Forskargruppen har som mål att stärka och utveckla den språkvetenskapliga forskningsmiljön vid Högskolan Dalarna. Vår verksamhet spänner över ett brett språkvetenskapligt spektrum, som omfattar både grundforskning och tillämpad forskning. Gemensamma intresseområden, med stora beröringsytor sinsemellan, är:

  • digital kommunikation
  • institutionella diskurser, korpuslingvistik och språk för specifika ändamål
  •  språkvetenskapliga perspektiv på inlärning av och undervisning i och av förstaspråk, andraspråk och främmande språk samt
  • språklig interkulturalitet, identitetsrelaterade språkfrågor inklusive flerspråkighet och transspråkande.

Gruppens medlemmar arbetar med studier i enskilda språk och varieteter ur både synkront och diakront perspektiv, samt med särskilda språkvetenskapliga discipliner som exempelvis namnforskning och översättning.

Inom gruppen finns en rad forskningssamarbeten, men framför allt förenas vi kring vår seminarieserie som ger tillfälle att presentera forskningsprojekt, ventilera utkast till publikationer, anordna verkstäder kring språkvetenskapliga frågor och möta forskare både inom och utanför vår miljö.

Våra seminarier äger rum på tisdagar udda veckor klockan 13.00–15.00. Alla intresserade är varmt välkomna att delta på våra möten. Hör av dig till oss om du vill delta:

Seminarieserie inom tillämpad lingvistik, DUAL

Kopplad till gruppen är Dalarna University Applied Linguistics seminar series (DUAL). Det är en öppen och nätbaserad seminarieserie som riktar sig till de som är intresserade av tillämpad lingvistik (Applied Linguistics). Inom ramen för DUAL presenterar internationella experter inom olika områden sin forskning på engelska.

Se kommande föreläsningar och ta del av inspelade föreläsningar:

Dalarna University Applied Linguistics seminar series, (DUAL)

Senast granskad:
Ledare för forskargruppen
Senast granskad: