BethAnne Paulsrud

Personlig presentation av BethAnne Paulsrud

Fil dr Utbildningsvetenskap inriktning språk
Engelska Institutionen för språk, litteratur och lärande
Universitetslektor engelska
Engelska Institutionen för språk, litteratur och lärande
Docent
Engelska Institutionen för språk, litteratur och lärande

Som forskare och lärare vid högskolan har jag fokus på språkrelaterade frågor. 

Andra profilsidor

Bakgrund

Jag kommer ursprungligen från Kalifornien, men har bott större delen av mitt liv i Sverige. Jag fick min kandidatexamen 1991, Bachelor of Science in Child Development with a focus on Education från San Diego State University. Jag tog en mastersexamen 1995, Master of Education in Curriculum and Instruction with an emphasis in Literacy från University of San Diego.  Jag har också en filosofie magisterexamen från 2009 med huvudområdet engelska, inriktning mot lingvistik från Högskolan Dalarna.

Jag disputerade 2014 med avhandlingen English-Medium Instruction in Sweden: Perspectives and practices in two upper secondary schools, vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet. Under åren 2015-2018 var jag postdoktor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet.

Jag har tidigare arbetat som förskollärare, modersmålslärare och grundskollärare. Jag började arbeta vid Högskolan Dalarna 2006 som adjunkt i engelska och har varit universitetslektor i engelska sedan 2014. 

Undervisning

Jag undervisar mest på kurser inom lärarutbildning, samt handleder och examinerar examensarbete. Jag är huvudhandledare för en doktorand.

 

Kursansvar

Forskning

Jag forskar om flerspråkighet, transspråkande, family language policy,  lärarutbildning samt ämnesundervisning på engelska. Jag är en av chefredaktörer till Journal of Home Language Research (JHLR), en internationell open access-tidskrift som publicerar ny forskning om hemspråk, family language policy, flerspråkighet och minoritetsspråk.

Forskningsprojekt

Publikationer