Personlig presentation av Christian Hecht

Universitetslektor svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk Institutionen för språk, litteratur och lärande
Fil dr
Svenska som andraspråk Institutionen för språk, litteratur och lärande

Forskning

Publikationer