Vera Nigrisoli Wärnhjelm

Personlig presentation av Vera Nigrisoli Wärnhjelm

Universitetslektor italienska
Italienska Institutionen för språk, litteratur och lärande

Mina huvudsakliga forskningsområden är utgivning av brev och italienska resereportage från Skandinavien, drottning Christinas italienska hov och kulturutbyten mellan Italien och Sverige med särskild hänvisning till 1500- och 1600-talen.

 

Andra profilsidor

Bakgrund

Efter en magisterexamen i moderna språk och litteratur vid universitetet i Macerata (Italien) tog jag min doktorsexamen i italiensk filologi vid Stockholms universitet år 2000. Sedan 2006 är jag universitetslektor i italienska och ämnesföreträdare för  ämnet italienska vid Högskolan Dalarna.

Forskning

Mina huvudsakliga forskningsområden är utgivningen av olika typologier av texter från 1600-talet, de kulturella relationer mellan Italien och Sverige under tidig modern tid. Jag är författare till ett flertal uppsatser om drottning Christina av Sverige och hennes hov, samt om förhållandena mellan italienska resenärer i Skandinavien under 1500- och 1600-talen.

Publikationer