Solveig Malmsten

Personlig presentation av Solveig Malmsten

Fil dr
Svenska Institutionen för språk, litteratur och lärande
Universitetslektor svenska språket
Svenska Institutionen för språk, litteratur och lärande

Jag är ämnesföreträdare för ämnet Svenska och undervisar och forskar inom områdena svenska, nordiska språk och svenskämnesdidaktik. Särskilt engagerad är jag i samverkansforskning med grundskolor, gymnasieskolor och lärarutbildningar i Skandinavien kring språkdelen i skolans svenskämne.

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer