Personlig presentation av Parvin Gheitasi

Universitetslektor engelska
Engelska Institutionen för språk, litteratur och lärande

I min forskning och undervisning specialiserar jag mig på tidig språkinlärning, lärarutbildning, Formulaicity och sociolingvistik inom Sveriges utbildningsmiljö.

Bakgrund

Inom språkstudier har jag ägnat mig åt undervisning och forskning i Iran, Storbritannien och Sverige. Efter att ha avslutat min doktorsexamen vid Umeå universitet (2017) var jag involverad i undervisning och forskning vid olika universitet i Sverige. Sedan 2019 har jag arbetat som heltidslektor på Dalarna universitet.

Undervisning

Jag har erfarenhet av undervisning inom lärarutbildningsprogram på olika nivåer (F-3, 4-6, gymnasiet). Min undervisning erfarenhet omfattar kurser som sociolingvistik, akademiskt skrivande, CLIL och lingvistiska metoder. Dessutom är jag aktivt engagerad i handledning och examination av examensarbeten inom lärarutbildningsprogrammet.

Kursansvar

Forskning

Mina akademiska uppgifter innebär en blandning av samarbets- och självständiga forskningsinitiativ. Mina forskningsintressen omfattar lärarutbildning, tidig språkinlärning, formulaicity och sociolingvistik. Lärarutbildning står som en grundsten i min forskningsagenda och speglar mitt engagemang för att förstå och förbättra de pedagogiska metoder som formar elevers språkresa.

För närvarande genomför jag en studie om formulaicity hos flerspråkiga elever i Sverige, finansierad av Åke Wibergs stiftelse. Tillsammans med min kollega BethAnne Paulsrud undersöker jag även hur blivande och verksamma lärare i grundskolan arbetar med differentiering och flerspråkighet inom ämnet engelska.

Publikationer