ASLA 2024

Välkomna till det nästa nationella symposiet för ASLA (Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap) som anordnas den 18–19 april 2024 vid Institutionen för språk, litteratur och lärande, Högskolan Dalarna.

Tema för symposiet

Temat för symposiet är Språk och kommunikation i en digitaliserad värld, vilket ska tolkas i vid och kreativ bemärkelse. Även bidrag inom tillämpad språkvetenskap som inte direkt knyter an till temat är välkomna. Utöver sessionspresentationer innehåller symposiet fyra plenarföredrag, ett panelsamtal och posterpresentationer.

Plenartalare

 • Marte Blikstad-Balas, Universitetet i Oslo
 • Mona Blåsjö, Stockholms universitet
 • Carey Jewett, University College London
 • Maiju Strömmer, Jyväskylä universitet

Inlämning av abstracts

Abstracts till konferensbidrag lämnas in via symposiets hemsida. Abstractets längd är max. 300 ord exkl. referenser. Abstractet ska tydligt ange studiens syfte, metod, teoretisk utgångspunkt och (förväntade) resultat.

Sista dag för inlämning av abstracts är den 15 oktober 2023.

Bidrag kan vara på svenska, danska, norska eller engelska. Symposiet hålls i Falun. Vi erbjuder även möjligheten till digitala presentationer.

Viktiga datum

 • 15 augusti 2023: Systemet för inlämning av abstract öppnar
 • 15 oktober 2023: Sista dag för inlämning av abstract
 • 15 december 2023: Besked om antaget abstract
 • 15 januari 2024: Anmälan till symposiet öppnar
 • 1 februari 2024: Sista dag för Early Bird-anmälan
 • 1 mars 2024: Sista dag för anmälan
 • 18–19 april 2024: ASLA-symposiet äger rum

Organisationskommitté

Boende

Hotell Scandic Lugnet ligger närmast Högskolan Dalarnas Campus Falun.

Boka rum på Hotell Scandic Lugnets webbsida

Följande hotell ligger i centrum och nära järnvägsstationen. Det tar cirka 20 minuter att gå från centrum till Campus Falun.

Senast granskad:

Kontakt

Boglárka Straszer
Professor svenska som andraspråk
Senast granskad: