Marie Nordmark

Personlig presentation av Marie Nordmark

Universitetslektor svenska
Svenska Institutionen för språk, litteratur och lärande
Fil dr Pedagogik svenskämnesdidaktisk inr
Svenska Institutionen för språk, litteratur och lärande

Bakgrund

Jag är doktor i pedagogik, lektor i svenska och excellent lärare. Har en lärarbakgrund som gymnasielärare i svenska, historia och geografi. Är legitimerad lärare. I dag är jag forskare och lärarutbildare. 2014 disputerade jag med avhandlingen Digitalt skrivande i gymnasieskolans svenskundervisning. Är delaktig i Skolverkets satsning Läslyftet och skriver där om tidig skrivundervisning. 

Undervisning

Jag undervisar mest på kurser inom lärarutbildningen, samt handleder och examinerar examensarbeten. Jag är biträdande handledare för en doktorand.

 

Jag är verksamhetsledare för högskolans språkverkstad Språkstödet.

Kursansvar

Forskning

Jag bedriver forskning om läs- och skrivlärande, digitala praktiker, didaktik och undervisning. Är tillsammans med Åsa Wedin forskningsledare för Språkdidaktiska forskargruppen. Är convener för NERA Literacy Research Network.

Forskningsprojekt

Publikationer