Marie Nordmark

Personlig presentation av Marie Nordmark

Fil dr Pedagogik svenskämnesdidaktisk inr
Svenska Institutionen för språk, litteratur och lärande
Universitetslektor svenska
Svenska Institutionen för språk, litteratur och lärande

Bakgrund

Jag är doktor i pedagogik, lektor i svenska och excellent lärare. Har en lärarbakgrund som gymnasielärare i svenska, historia och geografi. Är legitimerad lärare. I dag är jag forskare och lärarutbildare. 2014 disputerade jag med avhandlingen Digitalt skrivande i gymnasieskolans svenskundervisning. Är delaktig i Skolverkets satsning Läslyftet och skriver där om tidig skrivundervisning. 

Forskning

Jag bedriver forskning om läs- och skrivlärande, digitala praktiker, didaktik och undervisning. Är tillsammans med Åsa Wedin forskningsledare för Språkdidaktiska forskargruppen. Är convener för NERA Literacy Research Network.

Forskningsprojekt

Publikationer