Kollegial mötesplats för Språkdidaktik

Den språkdidaktiska forskargruppen är en samlingsplats för forskare, doktorander och kollegor intresserade av språkdidaktisk forskning.

Den språkdidaktiska gruppen är en samlingsplats för forskare, doktorander och kollegor intresserade av språkdidaktisk forskning. I denna grupp samlas språkdidaktisk forskning utifrån olika aspekter, så som utveckling av förstaspråk/andraspråk/främmande språk/moderna språk i förskola, ungdomsskola och vuxenutbildning. Dessutom finns ett särskilt intresse för språkdidaktiska frågor relaterade till studenters språkutveckling, särskilt i nätbaserade sammanhang. Gruppen visar också ett speciellt intresse för skriftspråk, läsning och skrivning. Inom gruppens ram arbetar vi med skapande av gemensamma forskningsprojekt, seminarier för behandling av gemensamma frågor och tillfällen till gemensam textbehandling. Vi bjuder också in forskare såväl från nationell som internationell nivå och har bland annat haft besök från Sydafrika, Mocambique och Norge. 

Senast granskad:
Kontakt
Marie Nordmark
Universitetslektor svenska
Åsa Wedin
Senior professor svenska som andraspråk
Senast granskad: