Åsa Wedin

Personlig presentation av Åsa Wedin

Senior professor svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk Institutionen för språk, litteratur och lärande

Som forskare och lärarutbildare vid högskolan fokuserar jag på  flerspråkighet, litteracitet och lärande.

Utskott och kommittéer

Ledamot i utskott för granskning av forskning

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer