Boglárka Straszer

Personlig presentation av Boglárka Straszer

Professor svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk Institutionen för språk, litteratur och lärande
Prefekt
Institutionen för språk, litteratur och lärande

Bakgrund

Boglárka disputerade vid Uppsala universitet 2011 och började arbeta vid Högskolan Dalarna 2013 som handledare och senare lektor. Hon blev professor i svenska som andraspråk hösten 2021. År 2023 var hon proprefekt med ansvar för utveckling av utbildning och forskning vid Institutionen för språk, litteratur och lärande och från och med 2024 är hon prefekt vid samma institution. 


Boglárka har en doktorsexamen i finsk-ugriska språk, en magisterexamen i finska och ämneslärarutbildning i finska som andra- och främmande språk, samt en kandidatexamen i litteraturvetenskap. Hon har erhållit universitetspedagogisk utbildning och har 25 års lång erfarenhet av undervisning på olika utbildningsnivåer i språk och sociolingvistiska ämnen i två nordiska länder. Hon har även varit modersmålslärare och studiehandledare samt utredare vid Utbildningsstyrelsen i Finland. Hon är också utbildad som pedagogiskt sakkunnig för att bedöma pedagogisk skicklighet i tjänstetillsättningsärenden. Hon har tidigare undervisat vid Helsingfors universitet, Uppsala universitet, Mälardalens högskola och Högskolan i Gävle. 

Undervisning

Boglárka har under sina år som lektor och senare professor i svenska som andraspråk vid Högskolan Dalarna undervisat och handlett studenternas arbete på alla utbildningsnivåer, dock främst på avancerad nivå, i svenska som andraspråk. Hon har under flera år varit magisterprogramansvarig i svenska som andraspråk, ansvarig för inriktningen Modersmål: arabiska inom ämneslärarprogrammet och ansvarig för ämneslärarexamen inom svenska som andraspråk, inriktning åk 7-9 och gymnasiet. Hon har även medverkat på flera uppdragsutbildningar inom svenska som andraspråk inkl. utbildning av modersmålslärare och studiehandledare i modersmålet samt SKUA-utvecklare. Hon har medverkat inom förskollärarprogrammet och handlett några doktorander i pedagogiskt arbete.

Forskning

Boglárkas forskningsintressen är inom tillämpad språkvetenskap med inriktning mot flerspråkighet på individ-, familje- och samhällsnivå. Hennes främsta intresse är riktad mot individens tillgång till språk där den statligt styrda språk- och utbildningspolitiken, språkliga hierarkier i samhället och språkliga attityder i närmiljön spelar en betydande roll. En viktig del av Boglárkas vetenskapliga verksamhet kretsar kring frågor om individens relation till språk samt språkliga rättigheter och pedagogik i relation till barns och elevers språk-, kunskaps- och identitetsutveckling i förskola och skola. Modersmålsundervisning, nationella minoritetsspråk, transspråkande som teori, förhållningssätt och praktik, samt språkbiografiska berättelser ligger henne särskilt varmt om hjärtat.

Boglárka är vice ordförande i den svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, ASLA (Association suédoise de linguistique appliquée). Hon leder forskargruppen Forum för språkforskning inom Institutionen för språk, litteratur och lärande. Hon koordinerar det nationella forskarnätverket NatMin (Forskarnätverk för nationella och andra minoritetsspråk).

Publikationer