Boglárka Straszer

Personlig presentation av Boglárka Straszer

Professor svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk Institutionen för språk, litteratur och lärande

Boglárka undervisar på alla nivåer i svenska som andraspråk, har programansvar i ämnet och leder forskning vid ISLL. Hon arbetar brett med samverkan, lärarutbildning, forskarutbildning samt utveckling av organisationen, och medverkar i flera forsknings- och publikationsprojekt.

 

Bakgrund

Boglárka har en doktorsexamen i finsk-ugriska språk med inriktning mot flerspråkighet från Uppsala universitet, en magisterexamen i finska och ämneslärarutbildning i finska som andra- och främmande språk, samt en kandidatexamen i litteraturvetenskap från Finland. Hon har även erhållit universitetspedagogisk utbildning och har 25 års lång erfarenhet av pedagogiskt arbete på olika utbildningsnivåer i språk och sociolingvistiska ämnen i två nordiska länder. Tidigare har hon som utredare arbetat med invandrarnas utbildningsfrågor vid Utbildningsstyrelsen i Finland och har undervisat vid Helsingfors universitet, Uppsala universitet, Mälardalens högskola och Högskolan i Gävle. Hon har blivit utbildad som pedagogiskt sakkunnig för att bedöma pedagogisk skicklighet i tjänstetillsättningsärenden.

Undervisning

Boglárka undervisar och handleder studenternas arbete på alla utbildningsnivåer, dock främst på avancerad nivå, i svenska som andraspråk. Hon är magisterprogramansvarig i svenska som andraspråk, ansvarig för inriktningen Modersmål: arabiska inom ämneslärarprogrammet och ansvarig för ämneslärarexamen inom svenska som andraspråk, inriktning åk 7-9 och gymnasiet. Hon medverkar på flera uppdragsutbildningar inom svenska som andraspråk inkl. utbildning av modersmålslärare och studiehandledare i modersmålet samt SKUA-utvecklare. Hon medverkar även inom förskollärarprogrammet och handleder en doktorand i pedagogiskt arbete.

Kursansvar

Forskning

Boglárkas forskningsintressen är inom tillämpad språkvetenskap med inriktning mot flerspråkighet på individ-, familje- och samhällsnivå. Hennes främsta intresse är riktad mot individens tillgång till språk där den statligt styrda språk- och utbildningspolitiken, språkliga hierarkier i samhället och språkliga attityder i närmiljön spelar en betydande roll. En viktig del av Boglárkas vetenskapliga verksamhet kretsar kring frågor om individens relation till språk samt språkliga rättigheter och pedagogik i relation till barns och elevers språk-, kunskaps- och identitetsutveckling i förskola och skola. Modersmålsundervisning, nationella minoritetsspråk, transspråkande som teori, förhållningssätt och praktik, samt språkbiografiska berättelser ligger henne särskilt varmt om hjärtat.

Boglárka är vice ordförande i den svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, ASLA (Association suédoise de linguistique appliquée). Hon leder forskargruppen Forum för språkforskning inom Institutionen för språk, litteratur och lärande. Hon koordinerar det nationella forskarnätverket NatMin (Forskarnätverk för nationella och andra minoritetsspråk).

Forskningsprojekt

Publikationer