Miguel Garcia Yeste

Personlig presentation av Miguel Garcia Yeste

Universitetslektor engelska
Engelska Institutionen för språk, litteratur och lärande

Jag är forskare och lärare vid Högskolan Dalarna. Jag undervisar kurser och handleder examensarbeten inom engelska och ämneslärarprogrammet. Min forskning fokuserar på akademisk- och arbetslivkommunikation.

Andra profilsidor

Bakgrund

Jag flyttade till Sverige i 2011, efter att ha bott i Spanien och Storbritannien.

Jag har en kandidatexamen i engelska, en magisterexamen i ämneslärarprogrammet (engelska) och en mastersexamen i tillämpad lingvistik (engelska). Jag gjorde min forskarutbildning vid universitetet i Alicante (Spanien) och universitetet i Warwick (UK) och disputerade i 2011.

Jag började arbeta på Högskolan Dalarna i augusti 2021 och innan dess arbetade jag på Institutionen för språk och litteraturer (Göteborgs universitet), Engelska institutionen (Stockholms universitet) och Institutionen för engelska (Universitetet i Alicante). Jag har även arbetat som EFL/ESL-lärare med grund- och gymnasieelever.

Undervisning

Jag undervisar kurser inom engelska (inriktning tillämpad språkvetenskap), samt akademisk- och arbetslivkommunikation.

Jag samarbetar också med Språkstödet, där jag ger individuell handledning och workshoppar (t.ex., Referenshantering vid akademiskt skrivande).

Jag har även erfarenhet av undervisning av uppdragsutbildning (t.ex., International Society for Experimental Biology, Länsstyrelsen Västra Götaland, European Centre for Disease Prevention and Control).

Kursansvar

Forskning

Jag forskar inom akademiskt skrivande (t.ex., Academic Literacies) och arbetslivkommunikation (t.ex. kommunikation i flerspråkiga arbetsplatser).

Jag är medlem i styrgruppen för Nätverket Litteracitet och Lärande i Högre Utbildning

Publikationer