Mariya Aida Niendorf

Personlig presentation av Mariya Aida Niendorf

Universitetslektor japanska
Japanska Institutionen för språk, litteratur och lärande

Kontakt

Andra profilsidor

Bakgrund

Jag kommer ursprungligen från Japan, men har bott större delen av mitt liv i USA. Jag fick min kandidatexamen 1997, BA in German Language från Purdue University. Jag tog mastersexamen 2000, MA in Central Eurasian Studies with an emphasis in Finnish Studies från Indiana University Bloomington. Jag har också studerat vid Helsingfors Universitet som Rotary International Scholar 1990-1991. Jag disputerade 2005 vid Indiana University Bloomington med avhandlingen Investigating the Future of Finnish Congruency: Focus on Possessive Morphology, som handlade om språkvariation och förändring. Jag har tidigare arbetat som bland annat översättare, tolk, lärare, och universitetsinstruktör. Innan jag började arbeta vid Högskolan Dalarna 2009 undervisade jag i nio år japanska språket och kulturen vid Purdue University.  

Undervisning

Jag undervisar mest på specialiserade kurser inom japanska såsom språkvetenskap och kulturantropologi samt handleder och examinerar examensarbeten. 

Kursansvar

Forskning

Mina forskningsintressen inkluderar socio- och tillämpad lingvistik, lingvistisk/kulturell antropologi, identitetsutveckling genom interkulturellt utbyte, samt multimodal analys av interkulturell kommunikation.

Publikationer