Céline Rocher Hahlin

Personlig presentation av Céline Rocher Hahlin

Universitetslektor franska
Franska Institutionen för språk, litteratur och lärande
Fil dr
Franska Institutionen för språk, litteratur och lärande

Som forskare och lärare är mitt fokus främmandespråksinlärning, främmandespråksundervisning och motivation.

Andra profilsidor

Bakgrund

Nuvarande anställning

2021 - pågående: Lektor i franska (språkvetenskap)

Akademisk examen

2020 - Fil dr. i franska, Lunds universitet

2014 - Fil lic. i franska, Lunds universitet

2000 - Gymnasielärarexamen (franska och tyska)

Tidigare anställningar

2000 - 2021: Universitetsadjunkt i franska, Högskolan Dalarna (50%)

2000 - 2021: Gymnasielärare i franska och tyska, kommunala gymnasieskolor, Falun (50%)

 

 

Forskning

Jag forskar om främmandespråksinlärning, främmandespråksundervisning och den motiverande processen vid språkinlärning. Jag är biträdande handledare till en doktorand.

Forskningsprojekt

Publikationer