Patrik Larsson

Personlig presentation av Patrik Larsson

Docent
Svenska Institutionen för språk, litteratur och lärande
Universitetslektor svenska
Svenska Institutionen för språk, litteratur och lärande

Jag arbeter med undervisning inom svenskämnets kurser och bedriver också forskning inom framför allt områdena runologi och namnforskning. Därtill är jag involverad i HDa:s interna kvalitetsarbete genom att ingå i ett av granskningsutskotten som utses av vår utbildnings- och forskningsnämnd (UFN).

Utskott och kommittéer

Ledamot i utskott för granskning av utbildning

Undervisning

Jag arbeter med undervisning inom svenskämnets kurser, framför allt på kurser inom ämneslärarprogrammet, särskilt med moment med inriktning mot språkhistoria. En stor del av min undervisning utgörs också av handledning och andra uppgifter kopplade till examensarbeten i svenska.

Forskning

Jag är disputerad i nordiska språk och bedriver forskning inom framför allt områdena runologi och namnforskning, med särskilt fokus på skärningspunkten mellan runinskrifter och fornnordiska personnamn.

Publikationer