Japanska

Vid Högskolan Dalarna kan du studera japanska i upp till tre år på heltid, och de flesta av våra kurser ges även på deltid. Vi är ett av fyra lärosäten i Sverige som erbjuder en kandidatexamen i japanska och det enda som gör detta online.

Språkkunskaper öppnar nya dörrar

Japanskan är ett språk som talas och studeras av allt fler människor runt om i världen. Det japanska språket har blivit ett av de stora språken i Asien och Australien men också allt viktigare i Europa och Amerika. Kunskap i japanska är en värdefull tillgång i en yrkeskarriär inom företag och organisationer som finns på den japanska marknaden. Japan har länge varit en av världens största ekonomier och erbjuder stora möjligheter inom många olika yrkesområden.

Japanska på distans

Alla våra kurser undervisas online via Internet. Som student kan du delta i dem var du än befinner dig. Även om undervisningen är på distans, ges lektionerna i realtid, med mycket direkt interaktion med läraren och de andra studenterna. Undervisningen sker i små grupper och fokuserar på aktiv språkanvändning och kommunikation. På de högre nivåerna finns möjlighet att välja mellan fyra olika inriktningar inom huvudområdet japanska: lingvistik, översättningsvetenskap, litteratur och kulturantropologi. Examensarbetet skrivs inom vald inriktning.

Här har vi samlat tips och verktyg för dig som studerar på distans

Våra kurser i japanska

Grundnivå

Nivå I:

Den lägsta nivån motsvarar en termins heltidsstudier. På denna nivå avslutar man den första kursboken, Genki I. Nivån är uppdelad i två kurser om 15 högskolepoäng vardera:

Den första kursen kräver inga tidigare kunskaper i japanska. Den täcker både de muntliga och skriftliga sidorna av språket. Den andra kursen är en uppföljande kurs som man också kan söka direkt till om man har tagit steg 3 i japanska på gymnasiet.

Vid sidan om språkkurserna ges även två kurser om kultur och samhälle i Japan. De har inte några krav på tidigare kunskaper i japanska och undervisning och kurslitteratur är på engelska:

Kursen Nutida Japan: Kultur och samhälle är obligatorisk för studenter som vill åka på utbytesstudier till Japan.

Nivå II:

Nivå II är indelad i två kurser som följer på varandra:

Dessa ges bara på heltid och endast dagtid. I båda kurserna används kursboken Genki II vilken avslutas helt efter fullgjorda studier på denna nivå.

När man har avslutat 30 högskolepoäng i japanska är man också behörig till följande kurs.

Om man planerar att läsa till kandidatnivån rekommenderar vi att man tar kursen i akademiskt skrivande. Uppsatsen man skriver i denna kurs kan också användas som examensarbete i en högskoleexamen.

Nivå III:

Nivå IV:

Ett urval av två eller högst tre av dessa kurser ges varje termin.

Nivå V:

Denna kurs är förberedande för examensarbetet och obligatorisk för de som avser att skriva detta.

Kandidatnivå:

Avancerad nivå

För vidare studier på avancerad nivå finns möjlighet att ta en tvåårig masterexamen inom huvudområdet Interkulturella litteraturstudier (följ länken för mer information).

Kurser på avancerad nivå i japanska är under utveckling och kommer också att ingå i huvudområdet Interkulturella litteraturstudier. För närvarande finns följande kurser:

Studera utomlands

Vi har för närvarande utbytesavtal med åtta universitet i Japan:

  • Kanda University of International Studies i Chiba,
  • Kansai Gaidai universitetet i Osaka,
  • Miyagi University of Education i Sendai,
  • Nagoya University of Foreign Studies,
  • Ochanomizu University i Tokyo,
  • Shitennoji University i Osaka,
  • Showa Women's University i Tokyo,
  • Tsuru University i Tsuru, Yamanashi.

För att att söka till utbytestudier i Japan måste du studera minst 50 % deltid vid Högskolan Dalarna och ha läst minst 60 högskolepoäng, varav minst 30 här hos oss, vid utbytets början. De flesta av våra partneruniversitet tar bara emot studenter som har minst 60 högskolepoäng i japansk språkfärdighet. Du måste också ha avslutat kursen Nutida Japan: Kultur och samhälle innan du skickar in din ansökan och ska vara beredd att delta i en intervju med några av lärarna i japanska.

Läs mer om att studera utomlands - utbytesstudier

Examen

Högskolan Dalarna har rätt att utfärda kandidatexamen med japanska som huvudområde.

Kandidatexamen - Japanska, Högskolan Dalarna

Docent
Universitetslektor japanska
Fil dr
Universitetslektor japanska
Mariya Aida Niendorf
Universitetslektor japanska
Universitetsadjunkt japanska
Universitetsadjunkt japanska
Universitetsadjunkt japanska

Ämnesföreträdare

Universitetslektor japanska

Vägledning

Vi erbjuder studie- och karriärvägledning, både för dig som funderar på att börja studera och för dig som redan påbörjat dina studier.

Studie- och karriärvägledning
Senast granskad:
Senast granskad: