Personlig presentation av Herbert Jonsson

Docent
Japanska Institutionen för språk, litteratur och lärande
Universitetslektor japanska
Japanska Institutionen för språk, litteratur och lärande

Min undervisning och forskning är inriktad mot japansk litteratur, med ett särskilt fokus på haikupoesi. Jag är ämnesansvarig för japanska och är också ansvarig för mastern i interkulturella litteraturstudier, vilket innebär ett övergripande ansvar för kvaliteten inom dessa huvudområden.

Andra profilsidor

Bakgrund

Efter att ha avslutat en kandidatexamen i musikvetenskap 1987 vid Stockholms universitet, lämnade jag akademin under mer än ett decennium. Min plan hade från början varit att forska om japansk traditionell musik, men när jag så småningom återupptog mina påbörjade studier i japanska var det klassisk poesi som blev mitt ämne. Jag tog ut en magister i japanska 2001 och doktorerade i japanologi 2006, i båda fallen vid Stockholms universitet. 2007 anställdes jag som adjunkt vid högskolan Dalarna. Från 2008 är jag anställd som lektor i japanska. Jag blev docent i samma ämne 2016.

Under mina år vid Högskolan Dalarna har jag haft ett flertal kollegiala ledningsuppdrag, såsom ämnesansvarig, studierektor, nämndordförande och ledare för en forskargrupp.

Undervisning

Inom det japanska ämnet undervisar jag kurser i litteratur och akademiskt skrivande. Jag handleder också examensarbeten med inriktning mot litteratur. Utöver detta är jag kursansvarig för ett antal kurser inom mastern i interkulturella litteraturstudier, inom vilken jag bidrar med seminarier om bland annat japansk litteratur och ekokritik.

Kursansvar

Forskning

Mycket av min tidigare forskning har kretsat kring japansk haikai poesi och diktaren Yosa Buson, vilken var verksam under 1700-talet. Jag har främst studerat dåtidens poetik och den japanska tolkningstraditionen. På senare tid har mitt fokus flyttats till nutida japansk haiku. Vid sidan om detta, har jag varit engagerad som redaktör för två samlingsvolymer, med tematisk inriktning mot transkulturalitet och gränsöverskridande narrativ.

Publikationer