Utbildningsprogram HSVAA

Magisterprogram i svenska som andraspråk, 60 hp

Som utbildad lärare med särskild kompetens inom språk och flerspråkig utveckling finns goda chanser för arbete. En lärarexamen med inriktning Svenska som andraspråk gör dig särskilt attraktiv på arbetsmarknaden.
60 högskolepoäng Avancerad nivå

Att behärska olika språk öppnar många dörrar samtidigt som de flesta arbetsplatser idag har internationella kontakter. Även kunskaper om språk och språkutveckling är guld värda när du söker jobb, som exempelvis lärare.

Utbildningens innehåll

Magisterprogrammet omfattar 60 högskolepoäng varav samtliga kurser ges på avancerad nivå. Programmet består av fyra obligatoriska kurser samt tre valbara kurser. Inom programmets obligatoriska kurser utvecklar studenten kunskaper om och förståelse för de centrala vetenskapliga teorier och metoder som används inom andraspråksforskningens olika inriktningar mot lingvistik, sociolingvistik samt pedagogik och didaktik.

Eftersom hälften av programmets innehåll består av valbara kurser ges du möjlighet att själv välja vad du vill fördjupa dig i inom flerspråkighetsfältet. Några fördjupningsområden är litteracitet, kulturmöten och identitet, skönlitteratur i flerspråkigt perspektiv, nationella minoritetsspråk, interaktion i klassrummet och flerspråkighet i samhället.

Programmets upplägg innebär möjligheter till varierande studietakt.

Utbildningen är interaktiv och ges nätbaserat, med någon obligatorisk online-träff i varje kurs, det spelar alltså ingen roll var du bor när du studerar hos oss.

Vad blir du efter utbildningen?

Utbildningen ger dig en tydlig yrkesidentitet som lärare och en eftertraktad examen. Du blir dessutom behörig att söka till forskarutbildning.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Just nu är det brist på lärare och därför är efterfrågan på legitimerade/behöriga/utbildade lärare stor. Framtidsutsikterna på arbetsmarknaden är goda i hela landet vilket innebär att dina chanser att få jobb efter avslutad examen är stora.

Under senare år har en rad förändringar genomförts i den svenska skolan för att göra läraryrket attraktivare. Exempelvis kan skickliga lärare premieras med högre lön genom att utses till förstelärare. För att förbättra undervisningens kvalitet och elevernas kunskapsresultat krävs, utöver lärarexamen, även lärarlegitimation. Det gör att alla elever kan förvänta sig att möta lärare med behörighet i rätt ämne och årskurs.

Examen

Filosofie magisterexamen, huvudområde: Svenska som andraspråk

Senast granskad:
Tillfällen
Hösten 2021
Start v35
Studietakt
50%
Studieort
Flexibel (Falun)
Anmälningskod
HDA-H38VR
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Svenska som andraspråk omfattande minst 180 högskolepoäng, eller motsvarande.
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar
0 fysiska
5 online
Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Boglárka Straszer