Interkulturella litteraturstudier

Interkulturella litteraturstudier är ett huvudområde på avancerad nivå, vilket vänder sig till studenter som har en bakgrund inom studier i språk och litteratur.

Huvudområdets lärare är forskare med litteraturvetenskaplig inriktning inom ämnena arabiska, engelska, franska, japanska, kinesiska, portugisiska, ryska, spanska och tyska.

Inom huvudområdet studeras litteraturers rörelser över nations- och språkgränser och mellan kulturer, i både en global och en lokal kontext. Ett metaperspektiv ges också på skönlitteraturens och litteraturstudiets värde som ett verktyg för interkulturell förståelse och kommunikation.

Innehåll

I kurserna studeras hur kulturmöten, och identitetsskapanden genom kulturmöten, gestaltas i skönlitteraturer från olika delar av världen mot bakgrund av skiftande ideologiska strömningar och kulturella rörelser. Begrepp som mångkulturalitet, transkulturalitet, hybridisering, migration och diaspora behandlas. De teoretiska perspektiven spänner över områden som postkoloniala studier, världslitteratur, ekokritik, översättningsvetenskap och feminism.

Huvudområdets undervisningsspråk är engelska. De studerade litterära verken läses på originalspråk, eller i engelsk översättning. Examensarbetet skrivs på engelska.

För att bli antagen till kurser inom huvudområdet krävs en kompetens motsvarande en filosofie kandidatexamen i litteraturvetenskap eller i språk med inriktning mot litteraturvetenskap. Kunskap i engelska motsvarande gymnasiets engelska B (tidigare engelska 6) är också ett krav.

Kursutbud

För en student som läser mot masterexamen på heltid rekommenderas följande studiegång. En del av kurserna kan dock läsas i en annan ordning eller ersättas av andra kurser på avancerad nivå.

År 1

Termin 1 (höst)

Termin 2 (vår)

År 2

Termin 3 (höst)

Termin 4 (vår)

Ytterligare kurser

Inom huvudområdet erbjuds även följande två kurser under höstterminen. Dessa kan därmed ersätta kurser under termin 1 och 3. Notera att kurserna har specifika förkunskapskrav.

Senast granskad:
Kontakt
Universitetslektor japanska
Senast granskad: