Kurs AFI273

Humanvetenskapernas vetenskapsteori

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 13, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • systematiskt redogöra för centrala begrepp, metoder och teorier inom allmän vetenskapsteori liksom humanvetenskapernas vetenskapsteori
  • diskutera grundläggande problemställningar inom det humanvetenskapliga fältet och reflektera över humanvetenskapernas ställning i ett vidare vetenskapligt sammanhang.

Vidare ska den studerande efter genomgången kurs kunna:

  • förhålla sig prövande till teoretiska positioner och empiriska forskningsresultat inom det humanvetenskapliga fältet
  • reflektera över och argumentera för ställningstaganden i humanvetenskapliga forskningsfrågor.

Vidare ska den studerande efter genomgången kurs kunna:

  • göra relevanta forskningsetiska värderingar med avseende på humanvetenskapliga forskningsfrågor.
Startar och slutar:
vecka 13, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
  • Filosofie kandidatexamen 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap samt Engelska 6
Urval :
Akademiska poäng (30-285 hp)
Anmälningskod:
HDA-V3H7M
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig