Kurs AEN252

Migration, klimat och ångest i engelskspråkig litteratur

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 36, 2020

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • problematisera begreppen migration och miljö inom samtida litteratur- och kulturteori kopplade till riskteori, affektteori, transkulturalitet, kosmopolitanism och klimatförändring
  • självständigt analysera och tolka ett urval engelskspråkiga litterära verk om migration och miljö
  • kommunicera och argumentera i tal och skrift för sina egna tolkningar och kritiska bedömningar av de litterära verken såväl som av litteraturkritiska och teoretiska texter på en ändamålsenlig och övertygande akademisk engelska
  • kritiskt reflektera och ge respons på andra studenters skriftliga arbeten genom att ge konstruktiv kritik i skriftliga och muntliga diskussioner.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 90 hp i engelska, inklusive 30 hp i Engelska III, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H36KT
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
7 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.