Carmen Zamorano Llena

Personlig presentation av Carmen Zamorano Llena

Professor engelska
Engelska Institutionen för språk, litteratur och lärande

Jag forskar och undervisar i engelskspråkig litteratur. I min roll som ledare för forskargruppen Litteratur, identitet och transkulturalitet har jag ansvar för att främja gruppens forskningsutveckling.

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer